فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

ره آورد فردی

1. شناخت امام

امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
ای یحیی کسی که شب را به گونه ای بگذراند که در آن، امام زمانش را نشناسد، بر مرگ جاهلیت مرده است.(312)
با توجه به نقشی که امامت در حفظ نظام و کمال بشر و سیر او به سوی خدا و اجرای احکام خدا دارد و با توجه به این که اطاعت امر امام شرعا و عقلا واجب است، در وجوب معرفت امام نیز بر حسب حکم عقل و شرع، جای هیچ گونه تردید و شبهه ای نیست؛ زیرا هم مقدمه و اطاعت است که واجب است و بدون وجوب هم اطاعت و نصب امام بیهوده است و هم بر حسب آنچه در بعض روایات استفاده می شود، بالخصوص نیز واجب است.(313)
گفتنی است شناخت امام زمان با دو امر حاصل می شود:
1. شناخت امام به نام و نسب
2. شناخت صفات و ویژگی های او(314)
بنابراین حق شناخت امام آن است که تمامی ابعاد زندگی و صفات و ویژگیهای آن شخصیت رهایی بخش از جمله سیره عملی اجرای عدالت آن حضرت مورد کنکاش قرار گیرد و این شناخت از اهم واجبات است.(315) با باور به عدالت گستری و سیره حکومتی و عمل امام زمان (عج) در عصر ظهور، شخصیت حقیقی این شجره طوبی، آن طور که شایسته است، شناخته می شود؛ چرا که دادورزی حضرت حجت (علیه السلام) بخشی از زندگی ایشان بوده و همانگونه که شناخت حسب و نسب، زمان ولادت و ویژگیهای فردی آن حضرت ضروری به نظر می رسد، شناخت ابعاد اجتماعی و سیره عملی آن بزرگوار در اداره حکومت و اجرای احکام و حدود الهی و برقراری عدل و داد ضروری تر است.

2. محبت و عشق به حضرت

... قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی...(316)
بگو جز مودت به نزدیکان، از شما مردمان اجر و مزدی نمی خواهم.
عشق و محبت صمیمانه به اهل بیت علیهم السلام یک ضرورت است و دوستی ایشان بخشی از ایمان و شرط قبولی ایمان است.(317)
اما این عاطفه ارزشمند قابل پرورش بوده و همین موجب ازدیاد صفای دل به اهل بیت می شود و می توان آن را شدت بخشید؛ به این صورت که باور داشته باشیم این محبت ها یک جانبه نیست.(318) جذبه محبت و عشق امام، جاذب دلهای پریشان مومنان و جمع کننده قلوب پراکنده شیعیان است.
عشق از معشوق اول سرزند - تا به عاشق جلوه ای دیگر کند.(319)
آری، باور به دادورزی عاشقانه آن حضرت(320) و دلسوختگی و محبت ایشان به خلق در برقراری حرکت عظیم عدالت گستری در جهان ما و نگرش حق طلبانه ایشان به این کره خاکی، به گونه ای تکوینی، محبت و عشق به حضرت را در دلهای عاشقان شدت می بخشد و باور به غلبه رحمت حضرت بر غضبشان در حکومت عدل و ستاندن حق مظلومان از ظالمان و گردن کشان سبب می گردد مومنین نیز در قبال نگرانی ها و باور به دغدغه های آن امام در ستم های روا داده شده به بشریت و مظلومین و تلاش ایشان برای رهایی آنان از دست ستمگران پیوند معنوی و عشق خود را با حضرت افزون و محکم تر کرده و سرود دلدادگی برای آن حضرت را سر دهند که این عشق و محبت ها در قالب دعاها و زیارتنامه ها تبلور می یابد.(321)