فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

3/1. معنا و مفهوم عدالت مهدوی علیه السلام

عدالت مهدوی یعنی عدالت منسوب به حضرت ولی عصر مهدی موعود (علیه السلام) به عبارت دیگر، عدالتی که آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حکومتش به خصوص در مسایل اجتماعی و سیاسی برقرار خواهد کرد.

2. توسعه سیاسی در غرب و مناسبات آن با عدالت

1/2. پیشینه اصطلاح توسعه سیاسی در غرب

استفاده وسیع از اصطلاح توسعه برای اطلاق به تغییرات بین المللی، ملی، نهادی و انسانی به جای پیشرفت، به دوران پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد.
پیشتر، اصطلاح توسعه با مفاهیمی مانند: رشد، نوگرایی، دمکراسی و صنعتی شدن، مترادف بود. این اصطلاح ابتدا به وسیله پژوهشگران و سیاستگذاران آمریکایی مطرح شد، و در میان آنها محبوبیت یافت. سپس به سرعت به اروپا و به ویژه به کشورهای کمتر صنعتی شده جهان معرفی شد. علی رغم مفهوم نارسا و گنگ آن به بحث عمده سازمان های بین المللی در سطح جهان تبدیل شد. بعضی از علت های محبوبیت جهانی این اصطلاح را می توان این چنین بر شمرد:
1. ایالات متحده آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم قدرت برتر بود. لذا تلاش هایی به عمل آمد تا کشورهای مغلوب (آلمان، ژاپن و ایتالیا) و همچنین کشورهای نو ظهور غیر غربی و غیر صنعتی در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا را به طور مسالمت آمیز از طریق اصلاح و بازسازی تدریجی به کشورهایی با دمکراسی غربی تبدیل کند.
2. تأسیس سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن که در فعالیت های اقتصادی، پولی، فنی، آموزشی، علمی، فرهنگی و سیاسی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی شرکت می کردند.
3. کشورهای غیر غربی تا قبل از آن با عناوینی مانند: عقب مانده، غیر صنعتی و رشد نیافته خوانده می شدند. از این رو اصطلاح رو به توسعه برای این کشورها جذابیت خاصی داشت. این اصطلاح بدون این که این کشورها را تحریک کند، آنها را تحت عنوان توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی به تبعیت از غرب وادار می کرد.(229)