فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

کسانیکه ازدواج با آنان حرام است:

در اسلام ازدواج با عده ای از زنان بواسطه خویشاوندی نسبی حرام و ممنوع می باشد و آنان عبارتند از:
1 - مادر و مادربزرگ پدری و مادری هر چه بالا رود.
2 - دختر و دختر دختر هر چه پائین رود.
3 - دختر پسر هر چه پائین رود.
4 - خواهر و دختر خواهر هر چه پائین رود.
5 - دختر برادر و دختر دختر برادر هر چه پائین رود.
6 و 7 - عمه و خاله.
تبصره:
زنانیکه بواسطه شیر خویشاوندی نسبی بمرد حرام می شوند همان زنها بواسطه شیرخوارگی به بچه شیرخوار حرام می شوند.
عده ای از زنان بخویشاوندی سببی (دامادی) بر مرد حرام می شوند و آنان عبارتند از:
1 - مادر زن و جده های او.
2 - دختر زن، اگر مرد با آن زن نزدیکی کرده باشد.
3 - زن پدر اگرچه پدر با او نزدیکی نکرده باشد.
4 - زن پسر اگرچه پسر با او نزدیکی نکرده باشد.
5 - خواهرزن تا هنگامیکه زن زنده و در عقد مرد است.
6 - خواهرزاده و برادرزاده زن بدون اجازه زن ولی با اجازه او حرام نیستند.
عده ای از زنان بواسطه علتهای دیگر حرام می شوند:
1 - زن شوهردار.
2 - زن پنجم برای مردی که چهار زن دائمی دارد.
3 - زن کافر، ولی اگر مانند یهودی و مسیحی اخل کتاب باشد بطور موقت می شود با او ازدواج کرد.

ولایت عقد:

در شرع اسلام مرد و زن اگر ببلوغ رسیده باشند در اختیار همسر آزاد و مستقل می باشند لکن ولایت دختر و پسر نابالغ و غیر رشید بدست پدر است باین معنی که پدر می تواند دختر صغیر خود را بعقد کسی درآورد و برای پسر نابالغ و غیر رشید خود زن بگیرد.

حقوق و تبعیت اولاد:

1 - اگر زن شوهر دار فرزندی بیاورد مال شوهر او است و چنانچه آن فرزند از زن دائمی باشد شوهر نمی تواند او را از خود نفی کند.
2 - اگر فرزند نتواند معاش خود را تأمین کند پدر و مادر باید مخارج او را بدهند، و چنانچه پدر و مادر نتوانند مخارج خودشان را تهیه کنند مخارج آنان بعهده فرزند می باشد.