فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

مسائل و احکام کلی ازدواج:

در تعلیمات اسلام بموضوع نکاح و زناشوئی بسیار اهمیت داده شده و بحدی رسیده است که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید:
نکاح روش من است و هر که بروش من عمل نکند باید خود را بمن نسبت ندهد و مسلمان نشمارد.

احکام ازدواج:

ازدواج در شرع اسلام بر دو قسم است:
1 - ازدواج دائم و آن ازدواجی است که بمحض اجرای عقد رشته همسری برای همیشه برقرار گردیده فقط بوسیله طلاق گسیخته می شود و در این ازدواج علاوه بر مهر؛ مرد باید مخارج زندگی زن را مناسب حال و شخصیت او بدهد و لااقل هر چهار شب یک شب با او هم بستر شود، زن نمی تواند تقاضای شوهرش را در این باره رد نماید.
2 - ازدواج موقت که متعه نیز نامیده می شود.
این ازدواج رابطه همسری را برای مدتی محدود و معین بوجود می آورد و همینکه مدت سپری شد یا مرد مدت را بخشید؛ بدون طلاق رشته همسری گسیخته می گردد.
این ازدواج هیچ یک از احکام نکاح دائم را ندارد مگر آنچه هنگام عقد شرط کرده باشند؟
تبصره
نکاح موقت در اسلام تشریع شده و در زمان پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) معمول بود تا اینکه خلیفه دوم بعللی آن را قدغن کرد و این رو اهل سنت آنرا جائز نمی دانند ولی شیعه معتقد است که جائز است و آنرا یکی از شاهکارهای اسلام می داند زیرا بخش مهمی از نیازمندی های جامعه را که از راه دیگری منع آن ممکن نیست رفع می کند و بهترین پشتیبان عفت عمومی است.
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید:
اگر نکاح موقت منع نمی شد غیر از مردمان شقی و بدبخت کسی زنا نمی کرد.

کسانیکه ازدواج با آنان حرام است:

در اسلام ازدواج با عده ای از زنان بواسطه خویشاوندی نسبی حرام و ممنوع می باشد و آنان عبارتند از:
1 - مادر و مادربزرگ پدری و مادری هر چه بالا رود.
2 - دختر و دختر دختر هر چه پائین رود.
3 - دختر پسر هر چه پائین رود.
4 - خواهر و دختر خواهر هر چه پائین رود.
5 - دختر برادر و دختر دختر برادر هر چه پائین رود.
6 و 7 - عمه و خاله.
تبصره:
زنانیکه بواسطه شیر خویشاوندی نسبی بمرد حرام می شوند همان زنها بواسطه شیرخوارگی به بچه شیرخوار حرام می شوند.
عده ای از زنان بخویشاوندی سببی (دامادی) بر مرد حرام می شوند و آنان عبارتند از:
1 - مادر زن و جده های او.
2 - دختر زن، اگر مرد با آن زن نزدیکی کرده باشد.
3 - زن پدر اگرچه پدر با او نزدیکی نکرده باشد.
4 - زن پسر اگرچه پسر با او نزدیکی نکرده باشد.
5 - خواهرزن تا هنگامیکه زن زنده و در عقد مرد است.
6 - خواهرزاده و برادرزاده زن بدون اجازه زن ولی با اجازه او حرام نیستند.
عده ای از زنان بواسطه علتهای دیگر حرام می شوند:
1 - زن شوهردار.
2 - زن پنجم برای مردی که چهار زن دائمی دارد.
3 - زن کافر، ولی اگر مانند یهودی و مسیحی اخل کتاب باشد بطور موقت می شود با او ازدواج کرد.