فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

نکاح (ازدواج)

مسائل و احکام کلی ازدواج:

در تعلیمات اسلام بموضوع نکاح و زناشوئی بسیار اهمیت داده شده و بحدی رسیده است که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید:
نکاح روش من است و هر که بروش من عمل نکند باید خود را بمن نسبت ندهد و مسلمان نشمارد.

احکام ازدواج:

ازدواج در شرع اسلام بر دو قسم است:
1 - ازدواج دائم و آن ازدواجی است که بمحض اجرای عقد رشته همسری برای همیشه برقرار گردیده فقط بوسیله طلاق گسیخته می شود و در این ازدواج علاوه بر مهر؛ مرد باید مخارج زندگی زن را مناسب حال و شخصیت او بدهد و لااقل هر چهار شب یک شب با او هم بستر شود، زن نمی تواند تقاضای شوهرش را در این باره رد نماید.
2 - ازدواج موقت که متعه نیز نامیده می شود.
این ازدواج رابطه همسری را برای مدتی محدود و معین بوجود می آورد و همینکه مدت سپری شد یا مرد مدت را بخشید؛ بدون طلاق رشته همسری گسیخته می گردد.
این ازدواج هیچ یک از احکام نکاح دائم را ندارد مگر آنچه هنگام عقد شرط کرده باشند؟
تبصره
نکاح موقت در اسلام تشریع شده و در زمان پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) معمول بود تا اینکه خلیفه دوم بعللی آن را قدغن کرد و این رو اهل سنت آنرا جائز نمی دانند ولی شیعه معتقد است که جائز است و آنرا یکی از شاهکارهای اسلام می داند زیرا بخش مهمی از نیازمندی های جامعه را که از راه دیگری منع آن ممکن نیست رفع می کند و بهترین پشتیبان عفت عمومی است.
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید:
اگر نکاح موقت منع نمی شد غیر از مردمان شقی و بدبخت کسی زنا نمی کرد.