فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

امام دوازدهم

حضرت امام عصر (مهدی موعود) (علیه السلام) اسم م ح م د، لقب هادی و مهدی کنیه اباالقاسم.
پدر بزرگوارش: حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام).
تولد: سال 256 هجری.
آنحضرت بامر خدا از انظار مستور است و روزیکه خدا بخواهد ظهور فرموده جهانرا پر از عدل و داد خواهد نمود.

اخلاق - احکام

1 - درسهایی از اخلاق

چنانکه در آغاز جلد اول دانسته شد دین مقدس اسلام یک برنامه عمومی و همیشگی است که از جانب خدای متعال برای زندگی انسان در هر دو جهان به سوی خاتم پیغمبران نازل شده است تا در جامعه بشری به مورد اجرا درآید و کشتی انسانیت را از گرداب جهالت و بدبختی بیرون کشیده بساحل نجات برساند.
نظر باینکه دین برنامه زندگی است ناگزیر نسبت به آنچه که با زندگی ارتباط دارد وظیفه ئی برای انسان تشخیص داده و انجامش را از وی می خواهد.
بطور کلی زندگی ما به سه امر ارتباط دارد:
1 - خدای متعال که ما آفریده او هستیم و حق نعمت او از هر حقی بزرگتر و وظیفه شناسی نسبت به ساحت مقدس او از هر واجبی واجبتر است.
1 - خودمان
3 - همنوعان خودمان که ناگزیریم با آنان زندگی کنیم و کار و کوشش خود را با همکاری و دستیاری ایشان انجام دهیم بنا براین بر حسب دستور ما سه وظیفه کلی داریم:
وظیفه نسبت بخدا؛ نسبت بخود؛ نسبت بدیگران.