فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

امام یازدهم

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام). اسم حسن، لقب عسکری کنیه ابامحمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امام علی النقی (علیه السلام).
تولد: سال 232 هجری.
وفات: سال 260 هجری.
عمر شریفش: 28 سال.
مدت امامت: 7 سال.

امام دوازدهم

حضرت امام عصر (مهدی موعود) (علیه السلام) اسم م ح م د، لقب هادی و مهدی کنیه اباالقاسم.
پدر بزرگوارش: حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام).
تولد: سال 256 هجری.
آنحضرت بامر خدا از انظار مستور است و روزیکه خدا بخواهد ظهور فرموده جهانرا پر از عدل و داد خواهد نمود.

اخلاق - احکام