فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

امام هشتم

حضرت امام رضا (علیه السلام) اسم علی، لقب رضا، کنیه ابوالحسن.
پدر بزرگوارش: حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام).
تولد: سال 148 هجری.
وفات: سال 203 هجری، بدست مأمون عباسی مسموم شد.
عمر شریفش: 55 سال.
مدت امامت: 21 سال.

امام نهم

حضرت امام محمد تقی (علیه السلام) اسم محمد، لقب تقی و جواد، کنیه اباجعفر.
پدر بزرگوارش: حضرت امام رضا (علیه السلام).
تولد: سال 195 هجری.
وفات: 220 سال بتحریک معتصم عباسی بدست همسر خود مسموم شد.
عمر شریفش: 25 سال.
مدت امامت: 17 سال.

امام دهم

حضرت امام علی النقی (علیه السلام). اسم علی، لقب هادی و نقی، کنیه ابوالحسن.
پدر بزرگوارش: حضرت امام محمد تقی (علیه السلام).
تولد: 214 هجری.
وفات: سال 254 هجری.
مدت عمر: 40 سال.
مدت امامت: 34 سال.