فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

امام ششم

حضرت امام صادق (علیه السلام) اسم جعفر، لقب صادق، کنیه ابوعبدالله.
پدر بزرگوارش: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام).
تولد: سال 80 هجری.
وفات: 148 هجری بدستور منصور عباسی مسموم شد.
مدت عمر: 68 سال.
مدت امامت: 31 سال.

امام هفتم

حضرت امام کاظم (علیه السلام) اسم موسی، لقب کاظم، کنیه ابوالحسن.
پدر بزرگوارش: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام).
تولد: 128 هجری.
وفات: 182 هجری.
مدت عمر: 54 سال.
مدت امامت: 35 هجری.

امام هشتم

حضرت امام رضا (علیه السلام) اسم علی، لقب رضا، کنیه ابوالحسن.
پدر بزرگوارش: حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام).
تولد: سال 148 هجری.
وفات: سال 203 هجری، بدست مأمون عباسی مسموم شد.
عمر شریفش: 55 سال.
مدت امامت: 21 سال.