فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

امام دوم

حضرت امام مجتبی (علیه السلام) اسم: حسن، لقب مشهور مجتبی؛ کنیه ابا محمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام).
تولد: سال سوم هجری.
شهادت: سال 50 هجری. بتحریک معاویه بدست همسر خود مسموم شد.
مدت امامت: 10 سال.
مدت عمر: 48 سال.

امام سوم

حضرت سیدالشهداء (علیه السلام). اسم حسین، لقب سید الشهداء، کنیه ابوعبدالله.
پدر بزرگوارش: امیرالمؤمنین علی (علیه السلام).
تولد: سال چهارم هجری.
شهادت: سال 61 هجری بدستور یزید بن معاویه شهید شد.
مدت امامت: 10 سال.
مدت عمر: 57 سال.

امام چهارم

حضرت سجاد (علیه السلام). اسم علی، لقب سجاد و زین العابدین، کنیه ابامحمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امام حسین (علیه السلام).
تولد: سال 38 هجری.
وفات: سال 94 هجری؛ بدستور هشام بن عبدالملک مسموم شد.
مدت امامت: 35 سال.
مدت عمر: 66 سال.