فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

مشخصات اجمالی

امام اول

امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام)
تولد: 23 قبل از هجرت.
خلافت: سال 35 هجری.
وفات: سال 40 هجری.
مدت خلافت: پنج سال تقریباً.
مدت عمر: 63 سال.

امام دوم

حضرت امام مجتبی (علیه السلام) اسم: حسن، لقب مشهور مجتبی؛ کنیه ابا محمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام).
تولد: سال سوم هجری.
شهادت: سال 50 هجری. بتحریک معاویه بدست همسر خود مسموم شد.
مدت امامت: 10 سال.
مدت عمر: 48 سال.