فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

پیامبران صاحب شریعت:

قرآن کریم بیان می کند که همه پیامبران خدا دارای کتاب آسمانی و شریعت مستقل نبوده اند بلکه چنانکه آیه کریمه:
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی(27).
پنج تن از میانشان که پیامبران بزرگند صاحبان کتاب آسمانی مشتمل به شریعتند:
1 - حضرت نوح (علیه السلام).
2 - حضرت ابراهیم (علیه السلام).
3 - حضرت موسی (علیه السلام).
4 - حضرت عیسی (علیه السلام).
5 - حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم).
و شریعت هر یک از این بزرگواران مکمل شریعت سابقش می باشد.

پیغمبران اواوالعزم و سایر پیغمبران:

پیغمبرانی که دارای کتاب آسمانی و قانون مستقل بوده اند پنج نفرند که در این آیه:
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه.
به آنان اشاره شده:
نوح؛ ابراهیم؛ موسی، عیسی و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) این پنج تن را که صاحب کتاب و شریعتند پیغمبران اولوالعزم می گویند.
ولی فرستادگان خدا منحصر باین پنج تن نبوده اند بلکه هر امتی فرستاده ای داشته و پیغمبران بسیار از جانب خدا بسوی بشر فرستاده شده اند که در قرآن کریم نام بیشتر از بیست نفر آنان برده نشده است.
چنانکه خدای متعال می فرماید:
منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک.
و می فرماید:
و لکل امه رسول(28) ومی فرماید: و لکل قوم هاد(29).
آری پیغمبرانی که بعد از هر یک از پیغمبران اولوالعزم آمده اند بشر را بسوی شریعت همان پیغمبران دعوت کرده اند و بهمین ترتیب بعثت و دعوت ادامه داشت تا اینکه خداوند پیغمبر اکرم محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) را برای ختم پیغمبران قبل و ابلاغ آخرین دستورها و کاملترین مقررات مذهبی برانگیخت و کتاب آسمانی او آخرین کتاب آسمانی گردید و در نتیجه دین آنحضرت تا قیامت مستمر و شریعت و برای همیشه زنده می باشد.

1 - حضرت نوح (علیه السلام):

نخستین پیامبری که خدای مهربان او را برانگیخت و با شریعت و کتاب آسمانی بسوی جهان بشریت فرستاد نوح (علیه السلام) بود.
نوح (علیه السلام) بشر آنروزی را بسوی توحید و یگانه پرستی و اجتناب از شرک و بت پرستی دعوت می کرد. چنانکه از قصص وی در قرآن کریم پیداست برای رفع اختلافات طبقاتی و ریشه کن ساختن ستم و بیدادگری مبارزه سخت می نمود و از راه استدلال که برای بشر آنروزی تازگی داشت تعلیمات خود را گوشزد می کرد.
پس از روزگار درازی که با مردمان نادان و لجوج و سرکش دست بگریبان بود جماعت کمی را هدایت فرموده و خدای متعال بواسطه طوفانی که فرستاد کفار را هلاک و زمین را از لوث وجودشان پاک نمود، و نوح (علیه السلام) که با عده ای از پیروان خویش نجات یافته بودند، شالوده یک جامعه دینی را از نو در جهان ریختند.
این پیغمبر گرامی پایه گذار شریعت توحید و نخستین مأمور خدائی است که با ستم و بیداد و طغیان مبارزه کرده است. در سایه همین خدمت گرانبها که بدین حق و حقیقت نموده از خدای متعال به درود و سلامی اختصاصی یافته که تا جهان بشریت برپا است زنده و پایبند خواهد بود:
سلام علی نوح فی العالمین.