فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

آته ایسم(2):

یعنی انکار وجود خدا، بی اعتقادی به وجود پروردگار. آته ایست یعنی ملحد.
این نوع تفکر، بدان جهت که خدا را قبول ندارد، به بطلان کلی دین حکم کرده و آن را به عنوان یک امر واقعی تلقی نمی کند. البته ممکن است به عنوان آلت و وسیله ای برای پیشبرد اهداف مکتبی خود، دین را مورد بهره برداری قرار بدهد. (همان روش ماکیاولی که سیاست را از اصالت بر کنار نموده است.)

لائیسم:

از لائیک، وابستگی به شخص دنیوی و غیر روحانی، خروج از سلک روحانیون، دنیوی، آدم خارج از سلک روحانیون، دنیوی. آدم خارج از سلک روحانیت (به معنای اخص).
لائیک یعنی تفکیک دین از سیاست. بنا به تعریف دائرةالمعارف بریتانیکا، لائیک از موارد و مصادیق سکولار است، زیرا تفکیک دین از سیاست، اخص از سکولار و سکولار اعم از لائیک می باشد. این دو طرز تفکر، دین را به طور کامل نفی نمی کنند، بلکه آن را از امور و شئون زندگی دنیوی و مخصوصاً از سیاست تفکیک می کنند.
نظریه سکولار در قرون 14 و 15 میلادی، در نتیجه تعارض طرز تفکرات و روش های اجتماعی و سیاسی کلیسا در مغرب زمین یا به عرصه تفکرات نهاد.

نگاهی به نوسانات کلیسا و حکومت