فهرست کتاب


فرهنگ زندگی

محمد علی قاسمی‏

مباهات خداوند به اهل بیت (علیهم السلام)

24 - جابربن عبدالله انصاری می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در مسجد نشسته بود که علی (علیه السلام) در حالی که امام حسن (علیه السلام) در سمت راستش و امام حسین (علیه السلام) در سمت چپش حرکت می کردند، آمدند، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از جا برخاست، علی (علیه السلام) را بوسید و به سینه چسپانید، سپس حسن (علیه السلام) را بوسید و بر زانوی راست خود نشاند، آن گاه حسین (علیه السلام) را بوسید و بر زانوی چپ خود نشاند، آن دو را می بوسید و لب هایشان را می مکید و می گفت: پدرم فدای پدر شما، پدرم فدای مادر شما.
سپس فرمود: ای مردم! همانا خداوند به این دو و پدرشان و مادرشان و به نیکان از فرزندان این دو، مباهات می کند.
سپس گفت: پروردگارا! همانا من ایشان و کسی که ایشان را دوست بدارد، دوست دارم، پروردگارا! هر کس از من در مورد اینها اطاعت کند و سفارش های مرا در مورد اینان رعایت کند، به رحمت خود مورد رحمت قرار بده، ای مهربان ترین مهربانان. زیرا ایشان پاسداران دین من و زنده کنندگان سنت من، تلاوت کنندگان کتاب خدای من هستند، اطاعت و فرمان برداری از ایشان، اطاعت و پیروی از من و نافرمانی از ایشان نافرمانی از من است.

زندگی محب علی (علیه السلام)

25 - رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس دوست دارد مانند من زندگی کند و همانند من بمیرد و داخل بهشتی شود که خداوند به من وعده داده است، پس باید علی (علیه السلام) و فرزندانش (علیهم السلام) را دوست بدارد، آنان هرگز شما را از راه هدایت بیرون نمی کنند و به گمراهی و ضلالت نمی کشانند.
لا تقبل التوبه بلا ولایه
26 - عن معمربن راشد قال: سمعت أبا عبدالله الصادق (علیه السلام) یقول: أتی یهودی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقام بین یدیه یحد النظر الیه فقال: یا یهودی ما حاجتک؟ قال: أنت أفضل ام موسی بن عمران النبی الذی کلمه الله و أنزل علیه التوراه و العصا و فلق له البحر و الظله بالغمام؟
فقال له النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): انه یکره للعبد أن یزکیی نفسه و لکنی اقول: أن آدم (علیه السلام) لما اصاب الخطیئه کانت توبته أن قال: اللهم انی أسألک بحق محمد و آل محمد لما غفرت لی فغفره الله له.
و ان نوحا لما رکب فی السفینه و خاف الغرق قال: اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما أنجیتنی من الغرق، فنجاه الله عنه.
و ان ابراهیم (علیه السلام) لما القی فی النار قال: اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما أنجیتنی منها، فجعلها الله علیه برداً و سلاماً.
و ان موسی لما ألقی عصاه و أوجس فی نفسه خیفه قال: اللهم انی أسألک بحق محمد و آل محمد لما آمنتنی فقال الله جل جلاله: لا تخف انک أنت الأعلی، یا یهودی ان موسی لو أدرکنی ثم لم یؤمن بی و بنبوتی ما نفعه ایمانه شیئاً و لا نفعته النبوه، یا یهودی و من ذریتی المهدی اذا خرج نزل عیسی بن مریم (علیه السلام) لنصرته فقدمه و صلی خلفه(455).

بدون ولایت توبه پذیرفته نمی شود

26 - معمربن راشد می گوید: از حضرت صادق (علیه السلام) شنیدم می فرمود: مردی یهودی خدمت پیامبر (علیه السلام) رسید و در مقابل حضرت ایستاد و به ایشان خیره شد، حضرت فرمود: ای یهودی درخواست تو چیست؟ یهودی پرسید: آیا شما برتری یا موسی بن عمران؟
پیامبری که خداوند با او سخن گفت و تورات را بر او نازل کرد، و عصا به او داد و دریا را برایش شکافت و با ابر بر سرش سایه افکند.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: شایسته نیست که بنده ای از خودش تعریف کند ولی می گویم: هنگامی که حضرت آدم آن اشتباه را مرتکب شد برای توبه چنین گفت: پروردگارا! بحق محمد و آل محمد تو را می خوانم تا مرا بیامرزی، خداوند او را آمرزید و توبه اش را پذیرفت.
هنگامی که حضرت نوح (علیه السلام)، سوار بر کشتی شد و از غرق شدن ترسید گفت: خداوندا به حق محمد و آل محمد درخواست می کنم که مرا از غرق شدن نجات دهی، خداوند او را نجات داد.
هنگامی که حضرت ابراهیم (علیه السلام) را در آتش انداختند گفت: خدایا به حق پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و آل او درخواست می کنم که مرا نجات دهی، خداوند آتش را بر او سرد و سلامت قرار داد.
وقتی که حضرت موسی (علیه السلام) عصای خویش را انداخت و در دلش احساس هراس کرد، گفت: خدایا به حق محمد و آل محمد از تو درخواست می کنم که مرا ایمن بخشی، خداوند فرمود: نترس که تو برتری، ای یهودی اگر موسی (علیه السلام) مرا درک کند و به من و پیامبری من ایمان نیاورد، ایمان و پیامبریش سودی برایش ندارد. ای یهودی: مهدی از فرزندان من است و وقتی ظهور می کند، عیسی بن مریم برای یاریش فرود می آید و پشت سر او نماز می خواند.
آیه التطهیر
27 - عن ام سلمه: أن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) جلل علی علی و فاطمه و حسن و حسین کساءاً ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بیتی و حامتی اللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً فقالت ام سلمه: فقلت یا رسول الله أنا منهم؟ قال انک الی خیر(456).
28 - عن ام سلمه قالت: فی بیتی أنزلت (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت) قالت: فأرسل رسول الله الی فاطمه و علی و الحسن و الحسین و قال: هؤلاء أهلی. قالت: قلت: یا رسول الله اما أنا من أهل البیت؟ قال انک علی خیر و الی خیر(457).
29 - عن عمره الهمدانیه أنها دخلت علی ام سلمه زوج النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قالت: یا امتاه ألا تخبرینی عن هذا الرجل الذی قتل بین أظهرنا فمحب و مبغض، قالت لها ام سلمه: اتحبینه؟ قالت: لا أحبه و لا أبغضه - ترید علی بن أبی طالب - فقالت لها ام سلمه: أنزل الله تعالی: (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیراً) و ما فی البیت الا جبرئیل و رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و أنا فقلت: یا رسول الله أنا من أهل البیت؟ فقال رسول الله؟: أنت من صالح نسائی فلو کان قال: نعم کان أحب الی مما تططع علیه الشمس و تغرب(458).