فهرست کتاب


احکام پسران

سید مهدی آیت‏اللهی‏

سخنی با خواننده

بسم الله الرحمن الرحیم
نظر به این که مردان و زنان و پسران و دختران در بیشتر مسائل شرعی، با هم مشترکند ولی در پاره ای از مسائل از هم جدا می باشند، و هر گروه برای خود احکام ویژه ای دارد ما بر آن شدیم که برای هر گروه بطور جداگانه احکامی را تهیه نماییم و سعی بر آن داشتیم مسائلی را مطرح کنیم که مورد اختلاف فقها و مراجع تقلید نباشد و هر کس از هر مجتهدی که تقلید می کند بتواند به مسائل عمل کند و گاهی که ناچار به ذکر مسأله مورد اختلاف شده ایم در پاورقی آورده ایم.
در پایان باید از برادر محترم و دانشمند، جناب آقای فلاح زاده که در تنظیم مسائل و مباحث کتاب، همکاری نموده اند، تشکر نماییم.
با تقدیم احترام قم سید مهدی آیت اللهی (دادور) 5/5/80

درس اول: شناخت احکام

ارزش انسان در این است که تلاش کند برنامه زندگی خود را بر اساس قوانین و مقررات اسلامی پایه گذاری نماید این مقرارت عبارتند از:
1- مبانی اعتقادی که شامل اصول دین است. این نوع چون مربوط به اساس دین است باید از روی دلیل باشد، هر چند که دلیل ساده باشد. در این صورت در مسائل اعتقادی و اصول دین، جای تقلید نیست.
2- احکام یا دستورات عملی که مربوط به فروع دین است.این نوع چون مربوط است به فروع دین و کارهایی که انسان باید انجام دهد مربوط می شود به احکام و دستورات دین که از طریق تقلید و پیروی از مجتهد و کارشناس متخصص صورت می گیرد.
3- اخلاق که مربوط است به پرورش روح و سالم سازی روان و ایجاد صفات پسندیده در انسان.
مسائل اخلاقی گاهی بصورت اخلاق عملی و سیره و زندگی امامان و بزرگان مطرح می شود و گاهی به صورت اخلاق نظری است که از طریق آشنایی به احادیث و روایات بدست می آید.

باید توجه داشت که احکام اسلامی به دو دسته تقسیم می شود: