فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پیش گفتار

بسم اللَّه الرحمن الرحیم
سپاس و ستایش خدائی را که همه ی موجودات هستی (انسان، نبات، جماد) را از چهار ارکان اصلی آب، هوا، خاک و آتش آفریده است.
سپاس و ستایش حضرت علیمی را که نسخه ی بی زبان الذی أنزل الدواء از کلمات حکمت بالغه او به مزاج تمام بیماران سازش داشته و از داوری شفابخش ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و رهبری او به سوی گسترش بهتر الذی خلقتنی و هو یهدین(1) و تغذیه صحیح تر و غذای نیروبخش هو یطعمنی و یسقین(2) و شفای حکیمانه و اذا مرضت و هو یشفین و نیروی حیات بخش و الذی یمیتنی ثم یحیین(3) و نیز سپاس به پیشگاه یکتائی که همه ی عاصیان چشم طمع به لطف و کرمش دوخته و و الذی اطمع ان یغفرلی خطیئتی یوم الدین(4) که ای پروردگار یکتا هب لی حکما و الحقنی بالصالحین(5).
و الحمد اللَّه کما هو اهله ایزد یکتائی را که به حضرت موسی (علیه السلام) چنین فرمود:(6)
اتریدان یبطل حکمتی بتوکلک علما من اودع منافع فی هذه العقافیر فبعزتی و جلالی ما اشفیک حتی تستمل مما عینوا و درود بر آخرین پیامبرانش محمد (صلی الله علیه و آله) که فرمود لکل داء دواء هر دردی را درمانی است اما افسوس که آدمی نه سپاس تندرستی و سلامتی را به جای می آورد و نه درود زندگی و حیات را. پس از مرگ ناله می کند که ای کاش دوباره به زندگی دنیا برمی گشتم که می دانستم چه باید کرد، غافل از اینکه هر روز که از خواب بیدار می شود، آنچنان است که به این جهان برگشته است این رفت و برگشت هزاران مرتبه تکرار می شود، اما آدمی هنوز در خواب غفلت است که نه در کردار و نه در گفتار و نه در خوراک و پوشاکش تغییری می دهد هر روز مریض تر از روز پیش و عاصی تر از روز نخست.

نسخه درمان بیماری گناه

حضرت امیر علی (علیه السلام) خدایت رحمت کند آیا برای درد گناه داروئی آورده ای؟ طبیب مگر، گناه درد یا بیماری است.
حضرت امیر (علیه السلام) آری گناه بیماری است و مردم را به زحمت انداخته است.
بلی از اینجا برخیز و به بوستان ایمان برو چون وارد شدی مقداری از ریشه درخت نیت و دانه های پشیمانی و قدری از درخت توبه و تخم ورع و میوه فهم و اندوه از شاخه های یقین و مغز اخلاص و پوست اجتهاد و مقداری هم از ساقه های انابه و زهر برگردان تواضع گرفته همه را با حواس جمع و با دلی متوجه و فهمی سرشار، با انگشتان تصدیق و کف توفیق میان طشت تحقیق می ریزی و با آب چشمانت شستشو می دهی و آنگاه تمام را در میان دیگ امید ریخته و با آتش اشتیاق می جوشانی، آنقدر تا مواد زائد در جوش جدا شده و عصاره و خامه حکمت بدست آید، سپس آن را گرفته در بشقاب رضا و تسلیم ریخته و باد نفخ و نسیم استغفار بر آن می دمی تا بیشتر از آنکه فاسد شده، خنک شود و این برایت گوارا می شود آنگاه در جائی که آدمی نباشد و جز خدا کسی ترا نبیند می نوشی این است داروئی که درد گناهان را ساکت و جراحات معصیت را التیام می بخشد چنانچه اثری از آن باقی نمی ماند (یافعی در روض الریاض ص 42).

مزاج

قدما معتقدند که در آفرینش اجسام عنصری خالص یافت نمی شود و تمام موجودات، اشیاء و آنچه دیده می شود مخلوط یا ممزوجی از عناصر به نسبتهای مختلف است، خواص مختلفی که در اجسام دیده می شود به علت همین اختلاف ترکیبی آنها است، تغییر شکل، اندازه، حجم، وزن، قد و همه اختلافاتی که در عالم آفرینش دیده می شود مربوط به اختلاف یا کم و زیادی عناصر سازنده آنها است این اختلاف ساختمانی از نظر علمی مورد بحث همه محافل جهان است. اختلافات بالا از زندگی ذره ای حیات سرچشمه می گیرد که همه مربوط به اسید دزوکسی ریبونوکلئیک DESOXY RIBONUOCLIQUEیا A.D.N و دزوکسس ریبونوکلئیک DESOXY RIBONUOCLIQUEیا D.N.A می باشد.
پس می توان مزاج را چنین تعریف کرد که:
مزاج عبارت است از حالتی که در اثر واکنش متقابل اجزای ریز مواد به وجود می آید در این واکنش تقابل، قسمت زیادی از یک یا چند ماده با بخش زیادی از ماده با مواد متخالف با هم می آمیزند (بر هم تأثیر می کنند) و از این آمیزش یا تأثیر، کیفیت متشابهی حاصل می شود (بنام مزاج) لذا می توان چنین گفت که مزاج حالت فعالیت کل بدن یا اجزای بدن است.
باید دانست که هر فردی دارای مزاجی است مربوط به خود که با مزاجهای دیگر افراد متفاوت است و مزاج هر کس مخصوص به خود اوست دانشمندان طب گیاهی معتقدند:
همانطوریکه افراد بشر از حیث شکل، اندام، قد، وزن، و بالاخره صورت ظاهری تفاوت دارند از حیث حالت وضعیت بدنی نیز مختلف اند. و این اختلاف به علت موادی است که بدن آنها را می سازد، ورود روزانه اجزاء و مواد مختلف به بدن باعث به وجود آمدن مزاج می شود لذا مزاج ممزوجی از ترکیبی از ترکیبات مختلف است: