علوم مداحی

‏‏‏‏‏‏

2) استعاذه و استمداد از خداوند

از آنجائی که مداحان منسوب به ائمه هدی و دین هستند. تمام، رفتار و گفتارشان زیر ذره بین مردم است گناه او با دیگران فرق دارد. مداح باید مواظب باشد. به خدا پناه ببرد در انجام دستورات الهی مقید باشد در حرف زدن دقت کند. در نوع پوشش، ماشین، مهمانی دادن، دوستان، خانواده، کار و تجارت، ورود و خروج در اداره، حرکات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی باید دقت کینم.
آنهم با استمداد از خداوند متعال، و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین
و بگو پروردگارا از وسوسه های شیطان به تو پناه می بریم.

3) خود فراموشی از آفات کار تبلیغ است

اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعلقون (بقره 44)
آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید، اما خودتان را فراموش می کنید با اینکه، شما کتاب آسمانی را می خوانید اما نمی اندیشیدید
پیامبر (صلی الله علیه و الله و سلم) فرمودند بزرگتر از مصائب (دنیا) مصائبی است که در آخرت دامن گیر عالم و خطیب و سخن گوی غیر عامل می شود، ای ابوذر در قیامت گروهی از اهل بهشت بر گروهی از اهل دوزخ اشراف می یابند. بر آنان می گویند چه چیز شما را در آتش نموده است. با آنکه ما در پرتو تأدیب شما وارد بهشت شویم، پاسخ می دهند که ما شما را به خوبی و رستگاری امر می نمودیم، ولی خودمان عمل نمی کردیم.

4) تدبیر

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند:
التدبیر قبل العمل یومنک من الندم
آینده نگری قبل از شروع کار تو را از پشیمانی ایمن می سازد و در جای دیگری می فرمایند: من قعدعن حیله اقامته الشدائد. کسی که چاره اندیشی را رها کرد در شداید، درگیر خواهد شد) تدبیر یعنی شناخت مخاطب و محیط - تعیین هدف و محتوی حدشناسی موقعیت شناسی - فرصت سنجی