علوم مداحی

‏‏‏‏‏‏

1) شرح صدر

موسی (علیه السلام) هنگامی که می خواهد برای دعوت به دین خدا عزیمت کند می گوید:
رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی
خدای متعال به پیامبر (صلی الله علیه و الله و سلم) می فرمایند:
الم نشرح لک صدرک و رفعنا عنک ورزک.
شرح صدر و حلم باعث تأثیر کلام و دوری ورز و وبال می شود.
سلاح میدان تبلیغ تحمل است.
از امیرالمؤمنین (علیه السلام) سئوال کردند حلیم کیست:
انما الحلیم من اذا اوذی صبر و اذا ظلم غفر
فرمودند: بردباری کسی است که اگر آزار و اذیت شده، صبر کند و اگر به او ستم شده ببخشد.
و یا الصبرعون علی کل امر صبر و بردباری بر هر کاری یاور است.

2) استعاذه و استمداد از خداوند

از آنجائی که مداحان منسوب به ائمه هدی و دین هستند. تمام، رفتار و گفتارشان زیر ذره بین مردم است گناه او با دیگران فرق دارد. مداح باید مواظب باشد. به خدا پناه ببرد در انجام دستورات الهی مقید باشد در حرف زدن دقت کند. در نوع پوشش، ماشین، مهمانی دادن، دوستان، خانواده، کار و تجارت، ورود و خروج در اداره، حرکات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی باید دقت کینم.
آنهم با استمداد از خداوند متعال، و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین
و بگو پروردگارا از وسوسه های شیطان به تو پناه می بریم.

3) خود فراموشی از آفات کار تبلیغ است

اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعلقون (بقره 44)
آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید، اما خودتان را فراموش می کنید با اینکه، شما کتاب آسمانی را می خوانید اما نمی اندیشیدید
پیامبر (صلی الله علیه و الله و سلم) فرمودند بزرگتر از مصائب (دنیا) مصائبی است که در آخرت دامن گیر عالم و خطیب و سخن گوی غیر عامل می شود، ای ابوذر در قیامت گروهی از اهل بهشت بر گروهی از اهل دوزخ اشراف می یابند. بر آنان می گویند چه چیز شما را در آتش نموده است. با آنکه ما در پرتو تأدیب شما وارد بهشت شویم، پاسخ می دهند که ما شما را به خوبی و رستگاری امر می نمودیم، ولی خودمان عمل نمی کردیم.