فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

نماز طواف

دو رکعت نماز مخصوص که در مراسم حج و عمره پس از طواف خوانده می شود.

نماز عید

دو رکعت نماز مخصوص که روز عید فطر و قربان می خوانند، کیفیت آنرا در صفحه 255 مطالعه کنید.

نماز غفیله

دو رکعت نماز مخصوص که پس از نماز مغرب تا وقتی که سرخی مغرب از بین نرفته استحباب دارد. کیفیت آنرا در صفحه 143 مطالعه کنید.