فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

مصونیت

آسیب پذیری.

مضطر

ناچار، ناگزیر.

مضطربه

زنی که عادت ماهیانه اش نامنظم است.