فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

غائب شدن

پنهان شدن: 1 - رجوع شود به مسأله 221 در مطهرات، 2 - رجوع شود به مسأله غائب شدن شوهر در احکام متفرقه طلاق.

غرض عقلانی

هدفی که از نظر عقلا قابل قبول و پسندیده باشد.

غساله

آبی که معمولاً پس از شستشوی چیزی - خود به خود یا با فشار - از آن می ریزد.