فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

عادت وقتیه و عددیه

به مسائل 479 و 487 و492 مراجعه کنید.

عاریه

دادن مال خود به دیگری برای استفاده موقت و بلا عوض از آن

عاصی

عصیان کننده، کسی که نسبت به احکام الهی نافرمانی کند