فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

حرف (ط) و (ظ) و (ع) و (غ)

طلاق

رهائی - گسستن پیمان زناشوئی با ظوابط خاص.

طلاق بائن

طلاقی است که پس از آن مرد حق رجوع به همسرش را ندارد (مگر اینکه مجدداً او را عقد کند). برای شناخت موارد آن به باب طلاق مراجعه شود.