فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

سؤر

نیم خورده آب یا غذا.

شاخص

چوب یا چیز دیگری که برای تعیین وقت ظهر در زمین نصب می کنند.

شارع

بنیانگذار شریعت اسلام - خداوند، پیغمبر اکرم (ص).