فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

جعاله

قراری که طی آن انسان اعلام می کند که هر کس برای او کار مشخصی را انجام دهد اجرت معینی به او بپردازد، مثلاً می گوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او خواهم داد، به کسی که این قرار را می گذارد جاعل می گویند و به کسی که به آن عمل می کند عامل می گویند.

جلّال

حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده است.

جماع

آمیزش جنسی.