فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

احیاء زمین

زنده کردن زمین، اینکه کسی با کشت و زرع و یا ساختمان و غیره زمین موات و غیر قابل استفاده ای را آماده بهره برداری کند.

اختلاط با اجانب

رفت و آمد صمیمانه با بیگانگان.

اخفاء

پنهان کردن.