فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

1 - ترجمه سوره حمد

بسم الله الرّحمن الرّحیم، یعنی ابتدا می کنم بنام خداوندی که در دنیا بر مؤمن و کافر رحم می کند و در آخرت بر مؤمن رحم می نماید. الحمدلله رب العالمین یعنی ثنا مخصوص خداوندیست که پرورش دهنده همه موجوداتست. الرّحمن الرّحیم یعنی در دنیا بر مؤمن و کافر و در آخرت بر مؤمن رحم می کند. مالک یوم الدّین یعنی پادشاه و صاحب اختیار روز قیامت است. ایاک نعبد و ایّاک نستعین یعنی فقط ترا عبادت می کنیم و فقط از تو کمک می خواهیم. اهدنا الصّراط المستقیم یعنی هدایت کن ما را براه راست که آن دین اسلام است. صراط الّذین انعمت علیهم یعنی براه کسانی که بآنان نعمت دادی که آنان پیغمبران و جانشینان پیغمبران هستند غیر المغضوب علیهم و لا الضّالّین یعنی نه براه کسانیکه غضب کرده ای برایشان و نه آن کسانیکه گمراهند.

2 - ترجمه سوره قل هو الله احد

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، قل هو الله احد، یعنی بگو ای محمد (ص) که خداوند، خدائی است یگانه، الله الصمد یعنی خدائی که از تمام موجودات بی نیاز است. لم یلد و لم یولد، فرزند ندارد و فرزند کسی نیست. و لم یکن له کفواً احد یعنی هیچ کس از مخلوقات، مثل او نیست.

3 - ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهای مستحب بعد از آن ها

سبحان ربّی العظیم و بحمده، یعنی پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاک و منزه است و من مشغول ستایش او هستم، سبحان ربی الاعلی و بحمده یعنی پروردگار من که از همه کس بالاتر می باشد از هر عیب و نقصی پاک و منزه است و من مشغول ستایش او هستم، سمع الله لمن حمده یعنی خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که او را ستایش می کند، استغفر الله ربی و اتوب الیه یعنی طلب آمرزش و مغفرت می کنم از خداوندی که پرورش دهنده من است و من بطرف او بازگشت می نمایم، بحول الله و قوّته اقوم و اقعد یعنی به یاری خداوند متعال و قوه او بر می خیزم و می نشینم.