فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

شرط نماز جمعه

480- علی علیه السّلام فرمود:
قضاوت و اجرای «حدّ» و نماز جمعه، جز برای امام علیه السّلام شایسته نیست.
481- از علی علیه السّلام سؤال شد:
اگر امام جمعه فرار کند و کسی را به جانشینی خویش در میان مردم تعیین نکند، مردم چگونه نماز جمعه را بخوانند؟ فرمود: نماز (روز) جمعه را مثل نماز خود، چهار رکعت (ظهر) بخوانند.

زندانیان در نماز جمعه

482- امام صادق علیه السّلام فرموده است:
روش علی علیه السّلام این بود که، زندانیانی را که به خاطر بدهکاری به زندان افتاده بودند، از زندان بیرون می آورد، تا با ضمانت اولیای خویش در نماز جمعه حضور یابند، و با ضمانت و حفاظت آنان به زندان برگردانده شوند.

فقاهت و نیکویی اسلام

483- امام موسی بن جعفر علیه السّلام از پدر و اجداد خویش روایت کرده، که رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
هر کس را که خداوند در باره او اراده خیر و سعادت فرماید، او را در دین خویش، فقیه و دانا می گرداند.
484- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
از نشانه های خوبی اسلامیّت انسان آن است که، از هر (گفتار و کردار) بی فایده و بی نتیجه خودداری کند.