فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

انگشتر به هنگام استنجاء

476- علی علیه السّلام فرمود:
سزاوار است اگر نقش نگین انگشتر کسی، اسمی از اسمهای خداوند باشد، به هنگام «استنجاء» و پاک کردن محل غایط با سنگ یا کلوخ (پس از قضای حاجت) انگشتر را در دست راست خود کند. (تا نسبت به اسم خداوند بی حرمتی نشود).

خلال با «نی» و ریحان

477- علی علیه السّلام فرمود:
رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از اینکه کسی بعد از صرف غذا، با چوب «نی» و چوب درخت انار و شاخه بوته ریحان خلال کند و دندان خود را بساید، منع می کرد، زیرا این کار موجب پدید آمدن «خوره» و زخمهای پوستی می گردد.

آمادگی برای همسر

478- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر یک از شما باید خود را برای همسر خویش آماده و مرتّب کند، همان طور که زن خود را برای شوهر آماده و منظّم می گرداند. امام صادق علیه السّلام فرمود:
یعنی مرد با نظافت (لباس و دهان و بینی) خود را برای همسر خویش آماده و مرتّب کند.