فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

تشبّه به دشمنان

473- علی علیه السّلام فرمود:
خداوند متعال به یکی از پیامبران خویش وحی فرستاد، که به قوم و امت خود بگو: لباس دشمنان مرا نپوشید، بر مرکب دشمنان من سوار نشوید، غذای دشمنان مرا نخورید، و در مکانهای دشمنان من وارد نشوید، که از دشمنان من محسوب می گردید، همان طور که آنان دشمنان من هستند.

تفسیر علی علیه السّلام

474- مردی از علی علیه السّلام سؤال کرد:
ای امیر مؤمنان! برای من بیان کن هَباءً مَنْثُوراً که خداوند در باره وضع روز قیامت فرموده چیست؟ علی علیه السّلام فرمود: روز قیامت (اعمال مجرمان) به صورت گردها و غبارهایی در می آید، که به هنگام حرکت حیوانات، از زیر سم آنها، به صورت بسیار ضعیف در هوا پراکنده می شود.
475- همان مرد خطاب به علی علیه السّلام سؤال کرد:
هَباءً مُنْبَثًّا، چگونه است؟ آن حضرت باز در تفسیر این آیه (که مربوط به عمل مجرمان در قیامت است) فرمود: اعمال آنان به صورت نور کم رنگ آفتابی می ماند، که از پنجره به داخل اتاق می تابد و بسیار بی ارزش و کم فایده است.

انگشتر به هنگام استنجاء

476- علی علیه السّلام فرمود:
سزاوار است اگر نقش نگین انگشتر کسی، اسمی از اسمهای خداوند باشد، به هنگام «استنجاء» و پاک کردن محل غایط با سنگ یا کلوخ (پس از قضای حاجت) انگشتر را در دست راست خود کند. (تا نسبت به اسم خداوند بی حرمتی نشود).