فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

نماز در کشتی

449- کسی از نحوه نماز خواندن در کشتی از علی علیه السّلام سؤال کرد، آن حضرت فرمود:
آیا برای تو امکان ندارد، همان طور که «فرستاده خداوند متعال» حضرت نوح علیه السّلام با همراهان خود، مدت شش ماه در کشتی بطور نشسته نماز خواندند، تو نیز نشسته نماز بخوانی؟ البته تو اگر توانستی نماز خود را ایستاده بخوان، و اگر نتوانستی نشسته بخوان.

نماز غریق و برهنه

450- علی علیه السّلام در باره نماز «شخص برهنه» فرمود:
اگر افراد او را می بینند نشسته، و اگر کسی او را نمی بیند ایستاده نماز بخواند، همچنین اگر کسی در آب قرار دارد و در حال غرق شدن است، نماز خود را شروع کند و برای رکوع و سجود با سر اشاره کند و بر آب سجده ننماید.

طلاق و ... نیست

451- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
طلاق استوار نمی گردد مگر بعد از ازدواج، و آزادی برده تحقّق نمی یابد مگر بعد از مالکیت، و کسی حق ندارد به عنوان روزه، از صبح تا شب سکوت کند، و روزه وصال بدون افطار و شب را جزء روزه قرار دادن و به روز بعد وصل نمودن صحیح نیست، و بعد از پایان دوران شیرخوارگی، شیر خوردن موجب محرمیّت نمی شود، و کسی که بالغ شد او را یتیم نمی توان گفت، و زن نمی تواند با شوهر خود قسم کاری کند، و پسر نمی تواند برای پدر سوگند بخورد، و برده نمی تواند برای مولای خود سوگند یاد کند، و پس از هجرت در راه خدا، راه بازگشت از اسلام به تعرّب و بی دینی مجاز نیست، و برای قطع پیوند خویشاوندی نمی توان قسم خورد، و کسی که مالک چیزی نیست نمی تواند برای آن قسم بخورد، و برای انجام گناه نمی توان سوگند یاد کرد، و اگر کودکی ده حج انجام بدهد، وقتی بالغ شود و استطاعت داشت، حجّ واجب خود را باید انجام بدهد، اگر برده مکاتبی ادای حق مکاتبه خود را نماید ولی مقداری از آن باقی بماند، همچنان در بردگی مولای خود باقی خواهد ماند، تا همه بدهی خود را پرداخت کند.