فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

فریبکاری برای ازدواج

413- مردی به علی علیه السّلام گفت:
ای امیر مؤمنان! زن من با لباسهای (زیبا) و خدمتگزاران و زیور آلات مرا فریب داده، و با مهریه زیاد و سنگینی با او ازدواج کردم، و اکنون چیزی از آنها با او نیست! علی علیه السّلام فرمود: دست تو به چیزی بند نیست و حقّی نداری، زن خواسته فقط خود را در اختیار تو بگذارد. آیا اگر به زن گفته بودی: من یک صد هزار درهم دارم، و با وجود آن با تو ازدواج می کنم، او یک صد هزار درهم را از تو می گرفت؟ مرد گفت: نه.

ازدواج با اهل کتاب

414- علی علیه السّلام فرمود:
برای مسلمان جایز نیست که با دختر یهودی و مسیحی ازدواج کند، زیرا خداوند در قرآن فرموده:
از دختران جوان مؤمن، سپس علی علیه السّلام اضافه کرد: رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از ازدواج با دختران یهودی و مسیحی کراهت داشت، تا فرزندان مسلمان در اختیار و تحت تأثیر آنان قرار نگیرند.

نماز و دعا برای ازدواج

415- علی علیه السّلام فرمود:
هر کس از شما برای ازدواج تصمیم گرفت، دو رکعت نماز بخواند، بعد سوره حمد و یس را قرائت کند و پس از آن حمد و ثنای الهی را بجای آورد، و بگوید:
خدایا! زن صالح، با مودّت، پر اولاد، سپاسگزار، قانع و تسلیم و با غیرت نصیب من گردان، که اگر خوبی کنم سپاسگزار باشد، و اگر خدا را فراموش کردم مرا یاد آوری کند، آنگاه که خانه را ترک می کنم حافظ زندگی و آبرو باشد، و آنگاه که به خانه می آیم مرا خوشحال و مسرور کند، اگر به او دستور دادم اطاعت کند، و اگر برای او قسم خوردم آن را بپذیرد، و اگر نسبت به او عصبانی و خشمناک شدم مرا راضی و خرسند گرداند. ای خدای صاحب جلال و بزرگواری! چنین زنی را قسمت من گردان، زیرا من از آستان پر عظمت تو کمک می گیرم، و جز آنچه تو قسمت من می کنی، چیزی را سراغ ندارم.
علی علیه السّلام فرمود: اگر کسی این نماز و دعا را انجام دهد، خداوند خواسته او را اجابت می نماید. و آنگاه هم که شب عروسی می رسد و زن نزد او می آید، دو رکعت نماز بخواند، سپس دست خود را روی پیشانی زن بگذارد و بگوید: «اللّهم بارک لی و فی أهلی و بارک لها فیّ، و ما جمعت بیننا، فاجمع بیننا فی خیر و یمن.