فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

مسح روی کفش!

400- امام صادق علیه السّلام روایت کرده:
عمر بن خطّاب مردم را به گواهی طلبید و از آنان خواست، هر کس دیده که رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از روی کفش مسح می کشید به ایستد، عدّه ای از اصحاب رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از جا حرکت کردند و گفتند: ما دیده ایم که رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از روی کفش مسح می کشید! اما علی علیه السّلام از عمر سؤال خواست از آنها سؤال کند، این عمل قبل از نزول «سوره مائده» بوده یا بعد از آن؟ آنان گفتند: ما نمی دانیم! اما علی علیه السّلام فرمود: من می دانم، وقتی «سوره مائده» نازل شد، مسح را برداشت و به جای آن غسل را قرار داد، و من هم اگر بر پشت حمار مسح کنم، این کار نزد من محبوبتر است از اینکه روی کفش خود مسح نمایم.
401- امام صادق علیه السّلام فرمود:
در باره دو گوسفند که یکی مرده بود و دیگری ذبح شده بود، و صاحب آنها نمی توانست گوسفند مرده و ذبح شده را از هم تشخیص دهد، از علی علیه السّلام سؤال شد، آن حضرت فرمود: هر دو را پیش سگان بیندازند.
402- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
هر کس دوست می دارد که خیر و برکت خانه اش زیاد شود، حتما قبل از غذا خوردن وضو بگیرد. 403- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: کوچ کردن به سوی نماز جمعه، حجّ فقرای امّت من است.
404- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
هر یک از شما روز جمعه خود را خوشبو کند، اگر چه لازم باشد، از شیشه عطر همسر خود استفاده نماید.

عظمت و اعتکاف ماه رمضان

405- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
نگویید رمضان، زیرا شما نمی دانید رمضان چیست؟
هر کس بگوید: رمضان، باید صدقه بدهد، یا برای کفّاره این گفتار، روزه بگیرد، بلکه همان طور که خداوند متعال در قرآن فرموده، ماه رمضان بگویید.
406- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
اعتکاف ماه رمضان مساوی است با دو حج و دو عمره.
407- امام صادق علیه السّلام فرموده:
از علی علیه السّلام در باره مردی سؤال شد، که به زن خود گفته بود: اگر روز عید قربان (که روزه آن حرام است) روزه نگیرم، تو طلاق داده شده هستی! آن حضرت فرمود: آن مرد اگر روزه بگیرد، اشتباه کرده و بر خلاف سنّت عمل نموده، و، خداوند متولّی مجازات و آمرزش اوست، طلاق زن هم واقع نشده، و سزاوار است امام علیه السّلام هم آن مرد را تنبیه کند. 408- علی علیه السّلام فرمود:
بارها اتفاق می افتاد که، رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم غذا را در حال روزه برای حسن و حسین علیهما السّلام در دهان می جوید، و به آنان می خورانید.

ضرورت غیرت

409- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
هر مردی در خانه خویش فجور و انحرافی ببیند، و نسبت به آن غیرت و تغییری صورت ندهد، خداوند متعال پرنده سفیدی را می فرستد که چهل روز او را زیر نظر خود قرار دهد، و هر چه از خانه بیرون می رود و بر می گردد، به او بگوید: غیرت داشته باش، غیرت داشته باش، اگر آن مرد غیرت به خرج دهد او را رها می کند، و اگر نه با بال خود به سر و چشم او می مالد، و آن مرد دیگر چیز نیک را نیک، و کار زشت را زشت و ناپسند نمی بیند!