فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

مسواک، وضو و غسل

379- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
راه عبور قرآن را نظیف کنید، سؤال شد: راه قرآن چیست؟ فرمود: دهان شما، سؤال شد: چگونه دهان را نظیف و پاکیزه کنیم؟ فرمود: با مسواک.
380- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
دندان را از عرض مسواک بزنید، نه از طول.
381- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
سائیدن دندان هنگام وضو، و با پارچه تمیز کردن، مسواک زدن حساب می شود.
382- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
با ده سیر آب می توان وضو، و با سه کیلوگرم آب می توان غسل انجام داد، اما بعد از من افرادی می آیند که از این مقدار هم کم می گذارند، آنان بر خلاف سنّت من عمل کرده اند، در صورتی که هر کس به سنّت من رفتار کند، در «حظیره القدس» بهشت، با من خواهد بود.
383- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
زیاد مضمضه و استنشاق (آب در دهان و بینی گرداندن) کنید، زیرا این عمل موجب آمرزش هر بنده گوینده، و دور کردن شیطانها می شود.
384- علی علیه السّلام فرمود:
یک روز رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
خوشا به حال خلال کنندگان، سؤال شد: منظور از این «خلال» چیست؟ فرمود: خلال در «وضو» بدین ترتیب است که، میان انگشتان و ناخنها را پاک و تمیز کنیم، و پس از صرف غذا هم لای دندانها را تمیز نماییم، و چیزی هم برای آن دو فرشته ای که همراه شخص مؤمن هستند، سختر از آن نیست که، انسان به نماز بایستد، و باقی مانده غذا در دهان و لای دندان او باشد.
385- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
پروردگارم به من دستور داده، که به امّت خویش دستور دهم، وقتی می خواهند وضو و غسل انجام دهند، انگشتر خود را حرکت داده و جابجا کنند.
386- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
اولین اعضایی را که آتش دوزخ از امّت فرا می گیرد، جای انگشتر و ناف آنان می باشد! سؤال شد: ای رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم علت آن چیست؟ فرمود:
جبرئیل علیه السّلام به من دستور داده: به هنگام غسل جنابت انگشت خود را در ناف فرو برم و آن را بشویم، و دستور داده به امّت خود هم این دستور را اعلام کنم، هر کس این دستور را ضایع کند، آتش دوزخ جای انگشتر و ناف او را فرا می گیرد.
387- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
جبرئیل از جانب خداوند به من دستور داد: که وقتی می خواهم، وضو بگیرم، شانه و کتف خود (یا اندکی بیش از حدّ واجب) را بشویم.
388- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
وقتی وضو می گیری (برای مسح کشیدن) فرقی نمی کند، با هر یک از پا یا دست خود شروع کنی، و آنگاه هم که کفش می پوشی، فرقی نمی کند، هر یک از پاهای خود را در کفش قرار دهی.

نظافت و چیزی که وضو را باطل نمی کند

389- علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم دستور داد:
دستهای چرب و چرک کودکان خود را بشوییم، زیرا شیطانها آنها را می بویند.
390- علی علیه السّلام فرمود:
بارها می دیدم که رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم نمی گذاشت بیش از سه روز موهای «غابه اش» بلند شود و آن را کوتاه و تمیز می کرد. امام صادق علیه السّلام فرمود: منظور از «غابة» موهای زیر گلو است.
391- امام صادق علیه السّلام فرموده:
وقتی از علی علیه السّلام در باره مردی که بعد از وضو ناخنها و سبیل خود را کوتاه کرده، و سر خود را نیز تراشیده بود، سؤال می شد، می فرمود: ایرادی ندارد، بلکه به طهارت و نظافت خود افزوده است.
392- امام صادق علیه السّلام روایت کرده:
علی علیه السّلام در حالی که برای مردم نماز جماعت می خواند، خون دماغ شد، دست مردی را گرفت و در جای خویش قرار داد، سپس بیرون رفت و بدون اینکه سخن بگوید وضو گرفت، آنگاه به جای خود برگشت و نماز را شروع کرد، و ایرادی بر این کار نمی دید.
393- امام موسی بن جعفر علیه السّلام روایت کرده:
علی علیه السّلام فرمود: هر کس در حال نماز خون دماغ شود، برود وضو بگیرد و نماز را از اول شروع کند.
آیا غسل واجب می شود؟
394- امام صادق علیه السّلام روایت کرده، که علی علیه السّلام فرموده:
از من زیاد «آب مذی» خارج می شد، و چون فاطمه علیها السّلام دختر رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم همسرم بود، شرم داشتم که حکم آن را از آن حضرت سؤال کنم، بدین جهت به «مقداد بن عمر» یا «ابو ذرّ غفّاری» گفتم: تکلیفم را از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سؤال کند، آن حضرت در جواب فرموده بود: ایرادی ندارد، فقط دستگاه تناسلی باید شسته شود، و برای نماز وضو کفایت می کند، (غسل لازم نیست).
395- امام صادق علیه السّلام به وسیله اجداد خود از علی علیه السّلام روایت کرده، که آن حضرت فرموده:
پس از آنکه «مقداد» موضوع آب «مذی» را از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سؤال کرد، آن حضرت توضیح داده بود: سه نوع رطوبت از انسان خارج می شود: منی، مذی، و «وذی» اما «مذی» آبی است که، هنگام شوخی و مزاح مرد با همسر خود خارج می شود، که برای آن فقط وضو کافی خواهد بود. اما «وذی» رطوبتی است که پس از خروج ادرار خارج می شود، که آب غلیظ شبیه «منی» است، و فقط برای نماز خواندن وضو کافی خواهد بود. اما «منی» آب چسبنده جهنده ای است که با شهوت و لذّت بیرون می آید، و برای آن باید غسل انجام داد.
396- امام صادق علیه السّلام فرموده:
میان قبیله قریش و انصار بحثی واقع شد، انصار گفتند: اگر «منی» خارج شود موجب غسل می گردد، اما قریش گفتند: در صورتی غسل واجب می شود، که ختنه گاهها با هم ملاقات کنند، ناچار برای حلّ اختلاف نظر نزد علی علیه السّلام رفتند.
علی علیه السّلام فرمود: ای جماعت انصار! آیا ملاقات ختنه گاهها، موجب حدّ و مهر می شود؟ آنان گفتند: آری. علی علیه السّلام فرمود: چگونه ملاقات ختنه گاهها موجب حدّ و مهر می شود، اما سبب غسل نمی گردد؟ اما آنان زیر بار سخن علی علیه السّلام نرفتند، و از پذیرفتن آن خودداری کردند!
397- در روایت دیگری آمده:
علی علیه السّلام فرمود: چگونه است که ملاقات ختنه گاهها، موجب مهر می شود، طلاق را بهم می زند، موجب اجرای حدّ و نگهداشتن عدّه می شود، اما موجب مصرف کردن یک «صاع» آب برای غسل کردن نمی شود؟ در حالی که غسل واجب تر است؟

کسی که غسل را فراموش کند

398- امام صادق علیه السّلام فرموده:
در باره مردی که در ماه مبارک رمضان محتلم شده، یا عمل جنسی انجام داده و غسل واجب را فراموش کرده بود، از علی علیه السّلام سؤال شد، آن حضرت فرمود: باید قضای روزه های ماه رمضان را انجام دهد.
399- علی علیه السّلام فرمود:
هر کس آمیزش جنسی انجام دهد و غسل کند، و بعد باقی مانده «منی» همراه ادرار خارج شود، باید دوباره غسل انجام دهد.