فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

نماز عید فطر و قربان

363- امام صادق روایت کرده:
در زمان علی علیه السّلام دو عید در یک روز واقع شد، آن حضرت برای مردم یک نماز عید خواند، و بعد فرمود: من به شما اذن دادم که هر کس دوست دارد، می تواند دنبال کار و مقصد خود برود، سپس استراحت و رفع خستگی نمود و برای جمعیتی که باقی مانده بودند، نماز عید دیگر را به جماعت برگزار کرد.
364- علی علیه السّلام فرمود:
روش رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم این بود که، برای نماز عید فطر و قربان و نماز باران تکبیر می گفت. در نماز اول هفت تکبیر و در نماز دوم پنج تکبیر، و نماز را قبل از خطبه و با قرائت بلند می خواند.
365- امام صادق علیه السّلام روایت کرده:
علی علیه السّلام به «عبد الرّحمن بن أبی لیلی» دستور داد، نماز عید فطر و قربان را برای افراد کهنسال و ضعیف در مسجد اعظم شهر برقرار کند، و خود با افراد دیگر به مصلّای بیرون شهر می رفت و نماز عید را، به جماعت برگزار می کرد.
366- امام صادق علیه السّلام فرموده:
پیوسته روش علی علیه السّلام این بود که، از شب عید فطر تا هنگام بازگشت از مصلّا تکبیر می گفت، و هنگام نماز صبح روز عرفه تکبیر می گفت، و پیوسته تکبیر گفتن او ادامه داشت تا بعد از نماز عصر «ایّام تشریق» یعنی (یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی حجّه) و سپس تکبیر خود را قطع می کرد.
367- علی علیه السّلام فرموده:
رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم روز عید قربان برای مردم خطبه می خواند و می فرمود: ای مردم! امروز، روز «ثجّ» و «عجّ» است، روز «ثجّ» است بدین خاطر که خون قربانی ها را می ریزید، هر کس نیّت خالصانه و صادقانه داشته باشد، اولین قطره خونی که روی زمین ریخته می شود، کفّاره گناه او خواهد بود، و روز «عجّ» یعنی روز دعاست، پس به درگاه خدا ناله بزنید و انابه داشته باشید، زیرا به خدایی که جان محمد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به دست اوست، از این سرزمین کسی محروم و ناآمرزیده بر نمی گردد، مگر اینکه مرتکب «گناه کبیره» ای شده باشد، که بر آن اصرار و ابرام داشته، و تصمیم نداشته باشد، وجود خویش را از چنگال آن گناه آزاد گرداند!

نماز مریض و خوف و مسافر

368- علی علیه السّلام فرمود:
از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سؤال شد:
مریض در چه وقتی می تواند نماز خود را نشسته بخواند؟ فرمود: اگر نتواند «حمد» و سه آیه را ایستاده بخواند، نماز خود را نشسته بخواند.
369- امام صادق علیه السّلام فرمود:
علی علیه السّلام «نماز خوف» را در حالی که سوار مرکب و رو به قبله بود می خواند، مقداری هم برای رکوع خم می شد و می گفت: خدایا! در برابر تو تعظیم می کنم. به تو ایمان دارم، و تو پروردگار من هستی، سپس سر خود را از رکوع بلند می کرد و بدون اینکه پیشانی خود را روی چیزی بگذارد، می گفت: خدایا! برای تو سجده کردم، و به تو ایمان دارم، و تو پروردگار من هستی.
370- امام صادق علیه السّلام فرمود:
علی علیه السّلام در سفر در حالی که بر مرکب در حال حرکت سوار بود نماز می خواند، و رکوع و سجود را با اشاره صورت می داد.
371- امام صادق علیه السّلام به وسیله پدر خود از «جابر» روایت کرده، که جابر گفته است:
من دیدم رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم وقتی به طرف «جنگ تبوک» می رفت، نماز خود را در حالی که سوار مرکب بود، می خواند.

پاداش اطاعت شوهر

372- امام صادق علیه السّلام از اجداد خود روایت کرده که:
زنی از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سؤال کرد و گفت: شوهر من به من دستور داده، از خانه خارج نشوم و حتی نزد قوم و خویش و نزد دیگران نروم تا او از مسافرت برگردد، و اکنون پدرم در بازار است، آیا می توانم نزد پدرم بروم؟
رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: در خانه بمان و اطاعت شوهر کن، زن هم در خانه ماند و اطاعت شوهر را کرد، اما پدر او از دنیا رفت! آنگاه رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم برای زن پیام فرستاد:
خداوند به خاطر اطاعت تو از شوهر، پدر تو را مورد آمرزش قرار داده است.