فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

ازدواج و زناشویی

292- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
هر کس دوست می دارد که بر اساس فطرت و دین باشد، حتما باید سنّت مرا برگزیند، و از جمله سنّت من، ازدواج است.
293- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
بهترین زنانی که بر شتر سوار شده اند، زنان قریش هستند، که نسبت به شوهر عاطفه بیشتر، و نسبت به فرزندان خود علاقه و مهربانی بیشتری دارند.
294- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
دنیا متاع و سرمایه است، و بهترین سرمایه آن، زن صالح و لایقی است که نصیب انسان گردد.
295- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
زن لعبت و عنصر ظریفی است، هر کس او را به همسری بر می گزیند، باید او را سرمایه زندگی بداند و برای سلامت و حفاظت او کوشش کند.
296- علی علیه السّلام فرمود:
مردی از «انصار» به حضور رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم رسید و با نگرانی گفت: ای رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم! این زن دختر عموی من است، و من هم پسر فلانی هستم- و تا ده پشت خود را معرفی کرد- و زن من دختر فلانی است- و تا ده پشت او را شمرد- و اضافه کرد: در حسب و سابقه خانواده من و همسرم حبشی و سیاه پوستی وجود نداشته، اما همسرم بچه سیاه پوستی زاییده است! رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم با شنیدن این سخن، اندکی سر خود را به زیر افکند و بعد سر بلند کرد و فرمود: نود و نه «ژن» متعلق به توست و نود و نه «ژن» متعلق به همسر تو می باشد، وقتی «ژنها» در هم آمیخت و تحوّل یافت، خداوند اراده می فرماید، که هر «ژنی» به سوی «ژن» شبیه خود تمایل پیدا کند (صد در صد «ژنها» ی پدید آمدن نطفه متعلق به تو و همسر تو نیست، بلکه یک «ژن» باقی می ماند، که به خواست خدا تحوّل پیدا می کند) نگران نباش، حرکت کن و با خیال راحت دنبال کار خود برو، این نوزاد متعلق به تو است، که از یک «ژن» تو و یک «ژن» همسر تو پدید آمده است.
مرد انصاری، با شنیدن سخن رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم خوشحال شد، دست همسر خود را گرفت، و در حالی که به همسر و فرزند او علاقه زیادتری پیدا کرده بود، دنبال کار خود رفت.
297- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
با کنیزان بی همسر خود ازدواج کنید، زیرا خداوند متعال اخلاق آنان را نیکو می گرداند، در رزق و روزی آنها وسعت و برکت ایجاد می کند، و مروّت و شهامت آنان را افزون می نماید.
298- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
با فضیلترین زنان امّت من، کسانی هستند که، زیباترین صورت و کمترین مهر و صداق را داشته باشند.
299- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
زنان اسرار زندگی هستند، آنان را در خانه ها نگهداری کنید، و با فراهم نمودن امکانات، آنها را کمک نمایید.
300- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
غیرت از ایمان است، اما فحش دادن و بد زبانی کردن و سخنان پست و رکیک به زبان آوردن، نشانه جفا کاری و ستمگری است.
301- علی علیه السّلام فرمود:
رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم نهی می کرد از اینکه افراد بدون اذن و اطلاع اولیاء، داخل (خانه و اتاق) زنان شوند.
302- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
اگر مردی با مرد دیگری (زیر یک رختخواب) قرار گرفتند، میان خود پارچه ای قرار دهند، و اگر زنی با زن دیگری (زیر یک رختخواب خوابیدند) میان خود پارچه ای بگذارند.
303- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
خداوند هر گناهی را می بخشد، مگر گناه کسی را که مزد کارگری را غصب کند و نپردازد، یا از پرداخت «مهریه زنی» خودداری کند.
304- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
هیچ چیز در پیشگاه خداوند، از ایمان به خدا، و عمل صالح، و خودداری از آنچه خدا دستور ترک آن را داده، محبوبتر نیست.

مجازات زنا

305- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
زنا کار را روز قیامت بالای سر اهل دوزخ حرکت می دهند، در حالی که قطره های چرکی از او می ریزد، که اهل جهنّم ناراحت می شوند و به نگهبانان دوزخ می گویند: این بوی بد که ما را اذیّت می کند چیست؟ گفته می شود: این بوی متعفّن مرد زنا کار است، و زن زنا کار هم چنین وضعی دارد، و دوزخیان از عفونت او اذیّت می شوند.
306- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
هیچ گناهی در پیشگاه خداوند متعال، بعد از شرک به خدا، بزرگتر از گناه کسی نیست که از راه نامشروع، نطفه خود را در «رحم زنی» بریزد، که بر او حلال نیست.

احترام ماه رمضان و روزه آن

307- امام صادق علیه السّلام فرمود:
مردی را نزد علی علیه السّلام آوردند، که در ماه رمضان بدون جهت، روزه خورده بود! علی علیه السّلام فقط برای شکستن احترام ماه رمضان، به او سی و نه تازیانه زد.
308- در روایت دیگری آمده:
مردی را نزد علی علیه السّلام آوردند، که در ماه رمضان، شراب خورده بود، علی علیه السّلام حدّ روزه خواری را بر او جاری کرد، و برای اینکه احترام ماه رمضان را نیز شکسته بود، به او سی و نه ضربه شلّاق زد.
309- علی علیه السّلام فرمود:
اگر مسافر قبل از ظهر به شهر خود برسد، از غذا خوردن خودداری کند، این کار نزد من محبوبتر است. همچنین اگر زن «رگل» قبل از ظهر پاک شود، از غذا خودداری کند. (و نیّت روزه کنند).
310- علی علیه السّلام فرمود:
قضای روزه ماه رمضان را متفرّق (و بدون دنبال هم) می توان بجای آورد.
311- علی علیه السّلام فرموده:
کسی که روزه مستحبّی گرفته، می تواند روزه خود را افطار کند.
312- علی علیه السّلام فرمود:
روزه وصال (روزه را بدون افطاری و سحری به هم وصل نمودن) و روزه سکوت، در اسلام وجود ندارد.
313- علی علیه السّلام:
حجامت کردن را برای روزه دار، از بیم آن که تشنه شود و روزه خود را افطار کند، مکروه می دانست.
314- علی علیه السّلام فرمود:
اگر کسی نذر کند که «زمانی را» روزه بگیرد، زمان پنج ماه است.
315- از علی علیه السّلام در باره مردی که قسم خورده بود، اگر با همسر خویش در روز ماه مبارک رمضان آمیزش نکند، همسر او سه طلاقه است، سؤال شد، آن حضرت فرمود:
او را به مسافرت ببرد و آمیزش کند.
316- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
خداوند جهاد را بر مردان امّت من و غیرت را بر زنان امّت من مقرّر کرده، پس هر یک از آنان در راه خدا (برای جهاد و غیرت ورزی) صبر و استقامت به خرج دهد، خداوند پاداش شهید را به آنان عنایت می فرماید.