فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

نگاه به پدر و مادر

34- پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: نگاه کردن فرزند از روی مهر و محبّت به پدر و مادر، عبادت محسوب می شود.
35- پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
هر کس پدر و مادر خود را آزرده و اندوهناک کند، خشم و عاقّ آنان را فراهم آورده است.

فرزند صالح

36- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
از نعمتهای خداوندی به انسان، آن است که فرزندش شبیه خود او باشد.
37- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
فرزند صالح، گل خوشبو و با طراوتی از گلهای بهشت است.

عمل نیک و قرض الحسنه

38- پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
کار نیک انجام دادن، مرگ ناگوار را برطرف می کند، و صدقه پنهانی، شعله خشم الهی را فرو می نشاند، و صله رحم، عمر را طولانی می گرداند و فقر و پریشانی را نابود می سازد، و لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه، گنجی از گنجهای بهشت است، و این ذکر شفای نود و نه درد می باشد، که کوچکترین آنها، برطرف نمودن غم و اندوه است.
39- پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
پاداش صدقه ده برابر، پاداش قرض هیجده برابر، پاداش پیوند با برادران ایمانی بیست برابر، و پاداش صله رحم بیست و چهار برابر خواهد بود.
40- پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
هر زنی در غیاب شوهر، برای او صدقه بدهد، قبل از آن که شوهر به خانه وارد شود، خداوند برای آن زن در برابر هر «دینار صدقه» پاداش یک «برده آزاد کردن» را مکتوب می دارد.
سؤال شد: ای رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم! اگر این بخشش زن، پس از وارد شدن شوهر به خانه باشد چه پاداشی دارد؟ آن حضرت فرمود: این بخشش هم نشانه الفت و مودّت است.