فهرست کتاب


زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام ترجمه «اعلام الوری»

امین الاسلام طبرسی‏ عطاردی

9- زینب دختر خزیمه هلالیه،

این بانو از اولاد عبد مناف بن هلال بود، و قبل از ازدواج با حضرت رسول زوجه عبیدة بن حارث بودند و قبل از وفات پیغمبر از دنیا رفتند، و این زن را ام المساکین هم میگفتند.

10- میمونه دختر حارث،

این زن از اولاد عبد اللَّه بن هلال بشمار میرفت پیغمبر در مدینه با این بانو ازدواج کرد و واسطه بین او و میمونه ابو رافع بود، حضرت رسول هنگامی که از عمره مراجعت میکردند در شش میلی مکه معظمه در محلی بنام «سرف» با وی زفاف کردند، این بانو از تصادف روزگار در همین «سرف» از دنیا رفت، و پیش از پیغمبر زوجه ابو سبرة بن ابی رهم عامری بود.

11- جویریة دختر حارث از بنی مصطلق بود،

حضرت این زن را ابتداء به اسارت گرفت و بعد آزاد کرد و سپس تزویج فرمود، جویریه در سال 56 از
دنیا رفت.