فهرست کتاب


زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام ترجمه «اعلام الوری»

امین الاسلام طبرسی‏ عطاردی

15- حدیث گوسفندان طائفه عبد القیس.

جماعتی از قبیله عبد القیس خدمت حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله رسیدند و گوسفندان خود را نیز همراه داشتند، از پیغمبر درخواست کردند که برای گوسفندان آنها علامتی بگذارد، تا از سایر گوسفندان تمیز داده شوند، حضرت خاتم النبیین سلام اللَّه علیه و آله انگشت مبارک را در گوش آن گوسفندان فرو برد، و بلافاصله گوش آنها سفید شد نسل و نژاد این گوسفندان هم اکنون نیز گوش آنان سفید می باشد.

16- حدیث استسقا.

مدتی در مدینه باران زیادی می آمد، مردم از زیاد آمدن باران نگران شدند و بیم داشتند که خانه ها و ساختمانهای آنان خراب گردد، در این هنگام حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرمود: «اللهم حوالینا لا علینا» یعنی خداوندا امر کن باران در اطراف مدینه ببارد و در شهر و خانه های ما نیاید.
پس از دعای حضرت رسول ابرها از هم باز شد و فضای بالای شهر روشن گردید و ابرها دور مدینه حلقه زدند در این موقع در میان شهر آفتاب می تابید و لیکن در اطراف آن باران بشدّت می آمد این جریان را مؤمن و کافر هر دو مینگریستند هنگامی که پیغمبر این منظره را مشاهده فرمود خنده اش گرفت به اندازه که نواجدش نمایان گردید و گفت: خوشا به حال ابو طالب اگر اکنون زنده بود چشمش از این منظره روشن میشد و بعد فرمود: کسی هست ابیات او را برای ما بخواند.
در این هنگام امیر المؤمنین علیه السّلام از میان جمعیت برپا خواست و عرض کرد:
یا رسول اللَّه گویا مقصود شما از قول ابو طالب این اشعار باشد که وی گفته:
و أبیض یستسقی الغمام بوجهه - ثمال الیتامی عصمة للأرامل
یطوف به الهلاک من آل هاشم - فهم عنده من نعمة و فواضل

17- انداختن حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله سنگریزه ها را بطرف مشرکین.

حضرت خاتم النبیین صلی اللَّه علیه و آله در روز جنگ بدر دست های خود را از سنگریزه پر کرد و بطرف مشرکین انداخت و فرمود: «شاهت الوجوه» سیاه باد این چهره ها خداوند متعال به این سنگهای ریز اهمیت زیادی داد هر کدام از مشرکین که از این سنگها مورد اصابت قرار گرفته بودند دیدگان آنها گرفته شده بود و جلوی خود را نمیدیدند.
در این موقع مسلمین به آنان حمله کردند عده ای را کشتند و جماعتی را نیز به اسیری گرفتند مشرکین حیران و سرگردان مانده و قادر نبودند راه تمیز دهند همواره خاکهای چشم خود را پاک میکردند.