فهرست کتاب


حیوة القلوب جلد 1(تاریخ پیامبران علیهم السلام و بعضی از قصه های قرآن )

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

مشایخ و اساتید او

از جمله مشایخ و اساتید علامه مجلسی می توان به این علمای بزرگوار اشاره نمود:
1 - عالم و فاضل بزرگوار ابوالشرف اصفهانی.
2 - مولی حسنعلی تستری فرزند ملا عبدالله اصفهانی.
3 - قاضی امیر حسین.
4 - مولی خلیل قزوینی متوفای 1089، شارح کتاب کافی.
5 - فاضل صالح شیخ عبدالله فرزند شیخ جابر عاملی.
6 - سید شرف الدین علی بن حجة الله بن شرف الدین طباطبائی شولستانی متوفای 1060، مؤلف کتاب توضیح المقال.
7 - سید نور الدین علی بن علی بن الحسین موسوی عاملی متوفای 1068، که بوسیله نامه اجازه ای را برای علامه فرستاده، و مجاور بیت الله الحرام بوده است؛ او صاحب کتاب الفوائد المکیة می باشد و شرحی بر مختصر النافع و شرحی بر اثنی عشریه شیخ بهائی دارد.
8 - شیخ علی فرزند شیخ محمد فرزند حسن فرزند شهید ثانی، متوفای 1103، صاحب شرح کافی و الدر المنثور.
9 - سید علی خان فرزند سید نظام الدین شیرازی، شارح صحیفه سجادیه و کتاب صمدیه و صاحب کتاب سلافة العصر و درجات الرفیعة فی طبقات الامامیة و انوار الربیع فی انواع البدیع و دیگر تصانیف، او در سال 1120 وفات یافته است.
10 - سید فیض الله فرزند سید غیاث الدین محمد طباطبائی قهپائی.(16)
11 - مولی محمد تقی مجلسی والد معظم خود علامه، که در سال 1070 وفات یافته است.(17)
12 - سید رفیع الدین محمد بن حیدر حسینی طباطبائی، صاحب حاشیه بر اصول کافی و حاشیه بر شرح اشارات و حاشیه بر مختلف و حاشیه بر صحیفه کامله و تألیفات دیگر.
13 - عالم فاضل امیر محمد قاسم قهپائی.
14 - عالم صالح محمد شریف فرزند شمس الدین رویدشتی اصفهانی، او پدر حمیده که صاحب کتاب ریاض العلماء او را از زنان عالمه و عارفه بر شمرده و گفته است که آشنا به علم رجال بوده و حواشی و تدقیقاتی دارد بر کتب حدیث مثل استبصار و دیگر کتب حدیث که دلالت بر دقت نظر و اطلاع و فهم او خصوصا آنچه مربوط به تحقیقات او در علم رجال می شود.
15 - الامیر محمد مؤمن بن دوست محمد استرابادی، عالم و محدث بزرگوار که در سال 1088 در مکه بدست دشمنان دین به شهادت رسید.
16 - سید محمد مشهور به سید میرزا جزائری فرزند شرف الدین علی بن نعمة الله موسوی جزائری، صاحب کتاب جوامع الکلم.
17 - مولی محمد طاهر فرزند محمد حسین شیرازی، صاحب شرح تهذیب و حکمة العارفین و کتاب الاربعین فی اثبات امامة امیرالمؤمنین و کتاب الجامع فی الاصول و رساله های بسیاری، او در سال 1098 وفات یافته است.
18 - عالم متبحر و حکیم عارف و محدث بزرگوار ملا محسن فیض کاشانی(فیض)، صاحب کتاب وافی و صافی و غیر آن.(18)

شاگردان علامه

میرزا عبدالله اصفهانی یکی از شاگردان برجسته علامه مجلسی می گوید که تعداد شاگردان او به یکهزار نفر می رسید،(19) و مرحوم محدث جزائری در الانوار النعمانیة تعداد آنها را افزون بر یکهزار نفر ذکر کرده است.(20)
با توجه به اینکه احصاء و ذکر نام تمام شاگردان علامه مجلسی ممکن نیست، اینک به ذکر برخی از مشاهیر آنها و یا کسانی که از او روایت کرده اند می پردازیم:
1 - سید جلیل و محدث بزرگوار سید نعمة الله جزائری، صاحب تصانیف مشهوره.
2 - سید امیر محمد صالح، داماد بزرگوار و مؤلف کتابها و رساله های بسیاری.
3 - امیر محمد حسین فرزند امیر محمد صالح.
4 - فاضل کامل و متبحر خبیر مرحوم حاجی محمد بن علی اردبیلی صاحب کتاب جامع الرواة.
5 - عالم متبحر میرزا عبدالله اصفهانی مشهور به افندی که در اطلاع بر احوال علماء و مؤلفات آنان بی نظیر بوده است، صاحب کتاب ریاض العلماء و صحیفه ثالثه از دعاهای حضرت زین العابدین علیه السلام که آن دعاهایی که مرحوم شیخ حر عاملی در صحیفه دوم نیاورده، ایشان در این صحیفه ذکر کرده است.
6 - مولی ابوالحسن بن محمد طاهر مؤلف تفسیر مرآة الانوار و شرحی بر صحیفه کامله سجادیه که به اتمام نرسیده است.
7 - سید بزرگوار میرزا علاء الدین گلستانه شارح نهج البلاغه.
8 - فقیه عالم حاج محمد طاهر ابن الحاج مقصود علی اصفهانی.
9 - شیخ فاضل کامل فقیه محمد قاسم فرزند محمد رضا هزار جریبی.
10 - عالم کامل محقق شیخ محمد اکمل پدر علامه وحید بهبهانی
11 - مولی محمد رفیع بن فرج جیلانی.
12 - علامه ربانی شیخ سلیمان بن عبدالله ماحوزی بحرانی صاحب دو کتاب البلغة و المعراج در رجال و کتاب اربعین در امامت.
13 - عالم فاضل شیخ احمد فرزند شیخ محمد بحرانی مؤلف ریاض الدلائل و حیاض المسائل.
14 - شیخ فقیه عابد صالح محمد بن یوسف بلادی، شاعر بزرگوار که در سال 1031 در بحرین به شهادت رسید.
15 - فاضل صالح مولی مسیح الدین محمد شیرازی.
16 - مولی محمد ابراهیم سریانی
17 - عالم کامل سید محمد اشرف صاحب کتاب فضائل السادات. 18 - فاضل رضی زکی مولی عبدالله یزدی.
19 - عالم عامل شیخ محمد فاضل که او از شاگردان پدر علامه مجلسی نیز بوده است.
20 - فاضل سعید حاج ابوتراب.

تألیفات

از علامه بزرگوار تألیفات و آثار فراوانی بجای مانده است که بیشتر آنها مورد توجه اهل علم و دانشمندان و علاقمندان به علوم و آثار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار گرفته است.
آن بزرگوار گذشته از اینکه از نقطه نظر کثرت تألیف، یکی از شخصیتهای کم نظیر و یا بی نظیر بوده که با توجه به عمر مبارکش از موفقیت ویژه ای برخوردار بوده است، از جهت نفیس بودن آثار و تألیفات و حسن سلیقه و اسلوب در ردیف یکی از بهترین مؤلفین تاریخ تشیع محسوب می شود.
اینک به بعضی از آثار آن عالم بزرگوار و فرزانه عالیمقدار اشاره می کنیم: