فهرست کتاب


ترجمه کتاب المواعظ

شیخ صدوق عطاردی

سخنی از حضرت صادق علیه السلام

هیثم بن راقد از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند که آن جناب فرمود: کسانی را که خداوند از ذلت معاصی بیرون کند و بطرف تقوی و فضیلت رهنمائی فرماید، او را بدون مال و ثروت بی نیاز میکند، و بدون عشیره و خویشاوند عزت میدهد و بدون همنشین به او آرامش می بخشد. هر کس از خداوند بترسد خداوند همه چیز را از وی میترساند، و هر کس که از خداوند ترسی نداشته باشد، خداوند او را از همه چیز و همه کس میترساند، هر کس از خداوند به روزی کم راضی باشد خداوند هم از وی به عمل اندک راضی میگردد و هر کسی از طلب روزی شرم نداشته باشد زندگیش سبک میگردد و خاندان او در تنعم و خوشحالی بسر خواهند برد، هر کس در جهان زهد را پیشه کند خداوند حکمت را در قلب او جای خواهد داد و سخنان حکمت آمیز بر زبانش جاری خواهد کرد، او را به عیب های دنیا و مرضها و دواهای آن بینا خواهد ساخت و او را از دنیا سالم بیرون میکند و در دار السلام منزل میدهد.
ابو حمزه ثمالی گوید: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: هنگامی که پدرم را وفات نزدیک شد مرا نزد خود فرا خواند و به سینه چسبانید و سپس فرمود: ای فرزند من در برابر حق صبر کن و لو تلخ باشد و شکیبائی تو در برابر حق پاداش فراوانی در بر خواهد داشت. امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: دل خود را نزدیک ساز و از آن شفای بیماری های ...
و علمت را مانند پدرت فرض کن و از آن پیروی نما، و نفس خویش را مانند دشمنی تصور کن و با او جهاد نما، و ثروت و مالت را مانند عاریه بدان که بزودی باید آن را به صاحبش رد کنی. حضرت فرمود: با هوای نفس خود جهاد کن همان طور که با دشمنت جهاد میکنی.

سخنی از حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله

ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر علیه السّلام روایت میکند که مردی خدمت حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم رسید و عرض کرد:
یا رسول اللَّه بمن چیزی تعلیم فرما، حضرت رسول فرمود: از آنچه در دست مردم است مأیوس باش که استغناء در آن میباشد، عرض کرد:
هر گاه خواستی در امری وارد شوی عاقبت آن را خوب بسنج، اگر در آن خیر و سعادت باشد به آن رسیده ای و اگر در آن شر و فساد باشد آن را ترک گفته ای. حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هر کس در خلوت وسائل گناه برایش فراهم باشد، و او از ترس خداوند مرتکب فساد نگردد و از فرشتگان حافظ انسان شرم کند، پروردگار همه گناهان او را می آمرزد اگر چه به اندازه گناهان انس و جن باشد.

سخنان امیر المؤمنین علیه السلام

امام حسین علیه السّلام از پدرش امیر المؤمنین علیه السّلام روایت میکند که آن حضرت فرمود: هر کس بعد از ظهر روز پنجشنبه تا زوال روز جمعه فوت کند و مؤمن باشد خداوند او را از فشار قبر حفظ میکند و شفاعت او را در جماعت زیادی مانند قبیله ربیعه و مضر میپذیرد. هر مؤمنی که روز شنبه درگذرد خداوند او را با یهود در دوزخ جای نمیدهد، و هر کس روز دوشنبه فوت کند خداوند او را با نصاری در دوزخ، جمع نمیکند، و هر کس روز سه شنبه بمیرد و مؤمن باشد خداوند او را با مادر مقام بلندی محشور خواهد کرد و هر کسی روز چهارشنبه فوت کند خداوند او را روز قیامت نگهداری میکند و او را در جوار رحمت خود خوشبخت میگرداند، و در مقام قرب و فضیلت خود جای میدهد، و از همه مشکلات و ناملایمات مصون میماند. سپس فرمود: در هر حال و هر ساعت و روزی که مؤمن از دنیا برود در زمره شهیدان و صدیقان مرده است از دوست خود رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم شنیدم فرمود: اگر مؤمن از دنیا بیرون برود و گناهان مردم روی زمین را داشته باشد، همان مردن کفاره گناهان او میگردد. حضرت فرمود: هر کس از روی اخلاص کلمه توحید بر زبان جاری کند از شرک بیزاری جسته است، و هر آن کس که از دنیا برود و شرک نداشته باشد داخل بهشت می شود و بعد این آیه شریفه را قرائت فرمود: که خداوند از مشرکین چشم پوشی نمیکند و لیکن از بقیه گناهان درمیگذرد، اینان شیعیان و دوستان تو هستند. امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: عرض کردم: یا رسول اللَّه این برای شیعیان منست، فرمود: آری به خدایم سوگند، شیعیان تو روز قیامت هنگامی که از قبرها سر بر آورند میگویند: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، علی بن ابی طالب حجة اللَّه، در این هنگام جامه های سبزی از بهشت و تاج هائی با اسبها برای آنان می آورند، و آنها جامه ها را پوشیده و تاج ها را بر سر گذاشته بر اسبها سوار میشوند و در بهشت پرواز میکنند، و از هول بزرگ روز قیامت اندوهگین نمیشوند، و فرشتگان با آنها بر خورده و میگویند: این همان روزی است که شما را وعده داده اند.