فهرست کتاب


ترجمه کتاب المواعظ

شیخ صدوق عطاردی

مسافرت صدوق به بغداد

ابن بابویه همراه پدرش وارد بغداد شد، با اینکه شیخ بزرگوار هنوز بسیار جوان بود مورد احترام رجال حدیث قرار گرفت، و از گفتار نجاشی چنان پیداست که در بغداد حوزه درس تشکیل داده و محدثین از وی اخذ حدیث میکردند، و از این جا معلوم است که شیخ صدوق در ایام جوانی هم شاخص بوده و دارای مقامی ارجمند بوده است، در هنگام اقامت بغداد، مشایخ شیعه از وی بسیار تجلیل و تکریم کردند، و از علوم و فضائل، وی استفاده نمودند،

اقامت صدوق در شهر ری

شیخ صدوق رضوان اللَّه علیه بیشتر ایام زندگیش را در شهر ری گذرانید و در این ناحیه فعالیت های علمی و خدمات مذهبی خود را انجام میداد، در این زمان آل بویه در ری حکومت میکردند و وزیر دانشمندی هم چون صاحب بن عباد بر این منطقه فرمان میراند.
سلاطین آل بویه و وزرایش مذهب تشیع را ترویج میکردند و از علمای این مذهب حمایت و سرپرستی مینمودند، و در ایام صاحب بن عباد علما و ادباء و دانشمندان از هر طبقه و صنفی بطرف ری که بزرگترین شهرهای مرکزی و غربی ایران در آن روز بود وارد میشدند و هر کدام منظوری داشتند و میخواستند در این عاصمه بزرگ علمی، مذهبی و سیاسی برای خود جایی پیدا کنند.
این رفت و آمدها و برخورد آراء و نظریات مختلف ایجاب میکرد که یک شخصیت لایق و برجسته در رأس جامعه شیعه قرار گیرد، از این رو شیخ بزرگوار صدوق که از هر جهت شایسته مقام رهبری بود در این شهر اقامت گزید و از حدود و ثغور مذهب اهل بیت علیهم السّلام با قلم و بیان دفاع کرد، و شبهات را پاسخ گفت.

سرپرستی شیعیان خراسان

ابن بابویه مدتی به عنوان رهبر و مقتدای شیعیان خراسان در نیشابور اقامت گزید، و از این رو وی را «وجه الطائفه بخراسان» نوشته اند، محدث بزرگوار در نیشابور که مجمع فرق و مذاهب مختلف اسلامی و غیر اسلامی بود سالها اقامت نمود، و در ترویج مذهب شیعه بسیار تلاش کرد، و فکر تالیف کتاب «کمال الدین» در این شهر برایش پیدا شد و پس از مراجعت به ری آن را پایان داد.