فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 2

آیت الله حسین مظاهری‏‏

رعایت مسائل شرعی در ایام نوروز

رفت و آمد با همسایه ها، با دوستان و بخصوص با خویشاوندان بسیار مطلوب است. قطع رحم گناه بسیار بزرگی است به حدی که قرآن در سه جا، کسی که قطع رحم کند را لعنت کرده است. اما در این رفت و آمدها باید مواظب باشیم در مجالس گناه نشود. مثلاً اگر منزل برادرمان می رویم غیبت نکنیم. با زبان روزه گوشت مرده نخوریم.
لا یغتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتاً فکر هتموه(171)
غیبت نکنید. آیا هیچیک از شما دوست دارد که گوشت مرده بخورد؟ نه، کراهت دارید. پس غیبت نکنید.
از اینرو در مجالس مواظب باشیم گناه نکنیم. رعایت محرم و نامحرم را بکنیم. چون شبها، شبهای شادی است. ممکن است از فیلمهای ویدئویی بدآموز هم استفاده بشود. پناه بر خدا از این مصیبتی که استکبار جهانی برای انقلاب آورد. استکبار هشت سال با شما جنگید اما پیشرفتی نکرد و شما به فرماندهی امام رضوان الله تعالی علیه مقابل او ایستادید و جنگ را پشت سر گذاشتید. امروز صحنه و نوع جنگ عوض شده است. جنگی خانمان سوزتر از جنگ ظاهری و جنگ قبلی. و آن اشاعه مواد مخدر، اشاعه فحشاء، ترویج فیلمهای بدآموز ویدئویی. ای مسلمان! بدان که اگر در خانه تو فیلم بدآموز ویدئویی پخش شود، با انقلاب در حال جنگی.
شخصی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و عرض کرد: یابن رسول الله! من خودم آلات غنا و ساز و آواز و وسایل موسیقی ندارم، اما همسایه ام دراد و وقتی من به دستشویی می روم صدایش را می شنوم و آنجا قدری گوش می دهم. امام صادق علیه السلام به او تشر زدند و فرمودند: بلند شو برو غسل کن و بعد توبه کن و استغفار نما. اگر با این حالت از دنیا رفته بودی وای به تو.(172)
گناه ویدئوهای بدآموز در این حد است. یعنی باید غسل کنی و بعد نماز بخوانی و بعد توبه کنی که اگر چنین باشی شاید خداوند گناهت را بیامرزد. بعد حضرت فرمود: این کارها با شیعیان ما جور در نمی آید. اگر عکسهای مبتذل، فیلمهای مبتذل، دختر و پسر شما را منحرف کند، گناهش کمتر از آدم کشی نیست و نه تنها برابر با کشتن یک نفر و دو نفر و هزار نفر بلکه از نظر قرآن جهان را کشته است.
من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً(173)
امام صادق علیه السلام می فرماید معنای آیه این است که اگر کسی، کسی را منحرف کند مثل این است که جهان را کشته است. از اینرو مواظب باشید در این رفت و آمدها نخواهید العیاذ بالله به عنوان شادی، از عکسهای مبتذل، از نوارهای ویدئویی مبتذل استفاده کنید. می دانم در میان شما نیست اما ممکن است دیگران داشته باشند.
مهمتر از این، روی سخن با خانمها است. خانمها در این ایام خود را تمیز و آرایش می کنند و در رفت و آمدها لباس نو می پوشند. باید خیلی خیلی مواظب خود باشند تا نامحرم صورت آرایش کرده آنها را، بالای دست آنها را حتی دست با حلقه و انگشتر آنها را نبیند.
آیه ای از قرآن شریف برایتان نقل می کنم. ببینید قرآن چقدر به ظرایف و دقایق توجه دارد و ما باید با توجه به این آیه شریفه، حساب کار خودمان را در مجالس عمومی، اتوبوسها و در رفت و آمدها بکنیم:
یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلوة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة ومن بعد صلوة العشاء ثلاث عورات لکم(174)
می فرماید: ای مسلمان! مواظب باش بچه های کوچک، بچه هایی که هنوز به تکلیف نرسیده اند اما خوب و بد را تمیز می دهند، وارد اطاق خواب شما نشوند مگر اینکه از شما اجازه بگیرند. قرآن می فرماید در سه وقت وارد نشوند: یکی قبل از نماز صبح، قبل از طلوع فجر. یکی هم موقع ظهر که ناهار خوردید و خوابیدید. یکی هم بعد از نماز عشاء یعنی شب. بعد می فرماید در این سه وقت خصوصی، یعنی در آن وقتهایی که زن و مرد با هم هستند، بچه های کوچک که بد و خوب را تمیز بدهند ولی به تکلیف نرسیده اند وارد بر شما نشوند جز از شما اجازه بگیرند. در این آیه جمله ای است که به منزله علت حکم است:
من قبل الصلوة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة یعنی برای خاطر اینکه در آن وقت ممکن است لباس رو کنده شود و بالای زانو، بالای دست و سینه پیدا باشد و بچه نابالغ ممیز شما نباید به سینه شما، به بالای زانو شما به بالای دست شما نگاه کند. این سه وقت خصوصی است. یعنی این قسمت از اعضای بدن زن مخصوص شوهر است نه کسی دیگر. حتی بچه نابالغ شما.
این آیه شریفه به ما چه می گوید؟ می گوید: خانم! پیراهن آستین کوتاه حتی در مقابل پسرت، در مقابل دامادت نپوشی؛ چه برسد به اینکه در کوچه، اجنبی بالای دست، دست سفید و بالأخره دست با حلقه و انگشترت را ببیند. مواظب باش اعضای بدن تو را نامحرم نبیند! حتی بر جستگی های بدنت را نمایان مکن از پشت چادر.
جوراب بدن نمایی که مرد برای زنش بخرد، یا کاسب بفروشد، یا آن زن بپوشد، هر سه مسؤولیت دارند. مخصوصاً برای خانم. باید این پا در جهنم بسوزد. قرآن می فرماید: خانم! اگر ابروی درست کرده تو را نامحرم ببیند، اگر لب آرایش کرده تو را نامحرم ببیند، اگر صورت زیبای تو را نامحرم ببیند و بدون توبه بمیری، باید جهنم بروی، باید بسوزی؛ و وقتی به جهنم می روی بسیار بدترکیب می شوی. نظیر سر گوسفندی که موهای او را با آتش بسوزانند و لبهای او را ببرند که دندانهایش پیدا شود. خوش ترکیبی در این دنیا، اگر نامحرم ببیند، بدترکیبی در جهنم است. به اندازه ای بدترکیب می شود که نه تنها دیگران، بلکه خودش هم از خودش بدش می آید. من از همه و به خصوص از خانمها تقاضا دارم به این آیه سوره نور توجه زیادی بکنند و بدانند که خانم! داماد نباید پای برهنه تو را ببیند. حتی در مقابل محرم نباید لباس آستین کوتاه پوشید. این آیه شریفه می گوید: بچه های نابالغ شما باید اذن بگیرند و در وقتهای خصوصی وارد شوند. و وقتی بالغ شدند باید در تمام وقت اجازه بگیرند. این آیه می فرماید پسر بزرگ کلید بیندازد وارد خانه شود غلط است.
امیر المؤمنین علیه السلام وارد کوفه شدند. دیدند در بازار کوفه مرد و زن با هم مخلوطند و به هم تنه می زنند. منبر رفتند، و با صدای بلند فرمودند: مردم! حیا ندارید که می بینم زنهای شما به نامحرم تنه می زنند؟
مسؤولین باید درباره وسیله های عمومی فکر بکنند. در وسیله عمومی نباید اختلاط زن و مرد باشد.
مردها! مواظب باشید به خانمها تنه نزنید. خانمها! اگر مواظب باشید به مردها تنه نزنید. خانم! در این رفت و آمدها رو بگیر. خوب رو بگیر. چادر علامت شخصیت تو است. رو گرفتن نشانه شخصیت تو است. و بالأخره تقاضا دارم در این رفت و آمدهای این چند روزه که خانمها لباس نو دارند، ظاهرشان را درست کرده اند، طلا و زیور آلات دارند، مواظب خود باشند و نامحرم هم فرقی ندارد چه خودی و چه غریبه. برادر شوهر باشد یا عموی شوهر و یا شوهر خواهر؛ باید رعایت بکنید.

...................) Anotates (.................
1) سوره الحاقه، آیه 24. ترجمه: بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد، اینها به خاطر آن چیزهایی است که خود در دنیا تهیه دیده اید.

2) سوره بقره، آیه 183. ترجمه: روزه بر شما واجب شد چنانچه بر پیشینیان واجب شده بود، باشد که بدینوسیله تقوی پیشه کنید.

3) بحار، جلد 96، صفحه 275 و 277.

4) فروع کافی، جلد 4، باب ادب الصائم - بحار، جلد 96، صفحه 293 و 294.

5) سوره حجرات، آیه 12. ترجمه: بعض از شما غیبت بعض دیگر را نکنند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را که مرده است بخورد؟ مسلماً از آن اکراه دارید.

6) سوره نور، آیه 37. ترجمه: پاکمردانی که کسب و تجارت و مانند آن آنان را از یاد خدا غافل نگرداند.

7) بحار، جلد 71، صفحه 327. یعنی یک ساعت اندیشیدن از یک سال عبادت بالاتر است.

8) سوره لقمان، آیه 20. ترجمه: آیا مشاهده نمی کنید که خدا آنچه را که در آسمانها و زمین است برای شما مسخر کرده است؟

9) سوره فصلت، آیات 30 و 31. ترجمه: آنانکه گفتند خدای ما الله است و بر این گفته استقامت ورزیدند، ملائکه بر آنان نازل می شود با این پیامکه نترسید و محزون نباشید و بشارت باد شما را به بهشتی که وعده داده شدید ما در دنیا و آخرت دوستان شمائیم...

10) سوره احزاب، آیات 41 و 42. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، یاد خدا به دل و زبان بسیار کنید و صبح و شام به تسبیح و تنزیه ذات پاکش بپردازید.

11) اصول کافی، جلد 4، کتاب الدعاء باب ذکر الله عز و جل کثیراً روایت 1.

12) سوره طه، آیه 14. ترجمه: خداوند به حضرت موسی علیه السلام می فرماید: خدای یگانه منم و جز من خدائی نیست. پس مرا عبادت کن و برای یاد من نماز را به پا دار.

13) سوره توبه، آیه 105. ترجمه: بگو ای پیامبر که هر چه خواستید بکنید که اعمالتان را خدا و رسولش و مؤمنین ائمه اطهار علیهم السلام می بینند.

14) سوره ق، آیه 18. ترجمه: سخنی از خیر و شر بر زبان نیاورده جز آنکه هماندم رقیب و عتید بر نوشتن آن آماده اند.

15) سوره اسراء، آیه 13. ترجمه: و ما مقدرات و نتیجه اعمال نیک و بد هر انسانی را طوق گردن او ساختیم و در روز قیامت کتابی که نامه اعمال اوست بر او بیرون آریم در حالی که آن نامه چنان باشد که همه آن را یکمرتبه ملاحظه کند.

16) سوره اسراء، آیه 14. ترجمه: به او خطاب رسد که خودت، نامه اعمالت را بخوان و بنگر در دنیا چه کرده ای که خود تنها برای رسیدگی به حساب خود کافی هستی.

17) سوره مطففین، آیات 20 و 21. ترجمه: نامه ای است رقم زده شده که مقربون شاهد آنند.

18) سوره اسراء، آیه 44. ترجمه: هیچ چیزی در عالم هستی نیست مگر آنکه به حمد خدا تسبیح می گویند و لکن شما تسبیح گفتن آنهارا درک نمی کنید.

19) سوره سبا، آیه 10. ترجمه: ای کوهها شما و پرندگان همراه داود تسبیح گوئید.

20) ترجمه: آنگاه که زمین بلرزد لرزیدنی بسیار شدید در آن زمان است که زمین آنچه که در شکم دارد بیرون می ریزد و انسان با تعجب می گوید که چه شده است! این روز است که زمین آنچه که روی آن واقع شده شرح می دهد زیرا که خدای تو به آن وحی کرده است در این روز هر کسی می شتابد تا اعمال خویش را ببیند پس هر که به اندازه مثقال ذره ای کار خیر انجام داده باشد آن را می بیند و هر کس هم مثقال ذره ای کار بد انجام داده باشد آن را می بیند.

21) سوره عنکبوت، آیه 64. ترجمه: به درستی که سرای آخرت سرای حیات و زندگی است به طوری که همه آنچه که در آنجا است جان دارد اگر این مشرکان بدانند.

22) سوره فصلت، آیات 20 و 21. ترجمه: تا آنگاه که همه دشمنان خدا به دوزخ در آیند، گوش و چشم و پوستشان علیه آنها گواهی دهند. اینان به پوست و سایر اعضاء می گویند که چرا علیه ما شهادت دادید؟ گویند: آن خدائی که همه چیز را به نطق آورد ما را نیز گویا کرد آن خدائی که شما را اول بار آفرید و به سوی او باز می گردید.

23) سوره یس، آیه 65. ترجمه: امروز است که بر دهان آن کافران مهر خموشی زنیم و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه کرده اند گواهی دهند.

24) سوره اسراء، آیه 36. ترجمه: آنچه را که به آن علم نداری پیروی مکن که چشم و گوش و دل همه مسؤولند.

25) سوره نور، آیه 36. ترجمه: در خانه هایی خدا رخصت داده که آنجا رفعت یابد و در آن نام خدا یاد شود.

26) سوره نور، آیه 37. ترجمه: پاکمردانی که کسب و تجارت و مانند آن آنان را از یاد خدا غافل نگرداند.

27) سوره اعراف، آیه 179. ترجمه: تحقیقاً گروه کثیری از جن و انس را گوئیا برای جهنم آفریدیم؛ زیرا اینان قلب دارند ولی حقایق را نمی فهمند؛ و چشم دارند ولی نمی بینند که سرانجام نافرمانی خدا چیست؛ و گوش دارند ولی نمی شنوند؛ و خود را به کری می زنند. اینان همچون چهار پایان بلکه گمراه ترند؛ آنها غافلند. و غفلتشان از شنیدن و دیدن انسانی و تفکر محرومشان کرده است.

28) سوره نحل، آیه 108. ترجمه: آن کافران که دنیا را بر آخرت برگزیدند کسانی هستند که خداوند بر دل و گوش و چشمشان مهر نهاد؛ و آنان غافلند.

29) سوره ص، آیات 82 و 83. ترجمه: شیطان به خداوند گفت: به عزتت قسم که غیر از بندگان خالص شده ات همه آنها را گول می زنم.

30) سوره اعراف، آیات 16 و 17. ترجمه: شیطان به خداوند چنین گفت که چون تو مرا اغواء کردی منهم آنان را از صراط مستقیم تو بر می گردانم. و برای این منظور از جلو و پشت و از راست و چپ برای فریبشان جلوه می کنم و لذاست که تو اکثر آنها را شاکر نعمتهای خودت نمی یابی. بلکه در اثر کفر و ناسپاسی مستحق عذاب خواهند بود.

31) سوره یوسف، آیه 33. ترجمه: خدایا! اگر کید و مکر زنان مصر را از من بر نگردانی، به آنها گرایش می کنم؛ و در آنصورت از جاهلین خواهم بود.

32) بحار الانوار، جلد 70، صفحه 65.

33) سوره فاطر، آیه 5. ترجمه: ای مردم! به درستیکه وعده خدا حق است پس مواظب باشید که زندگی دنیا شما را نفریبد و نیز آن فریب دهنده شیطان شما را نسبت به الطاف خدا مغرور نکند.

34) سوره قصص؛ آیه 63. ترجمه: ما سرای آخرت و بهشت را برای کسانی قرار دادیم که در زمین اراده علو و فساد و سرکشی ندارند و حسن عاقبت مخصوص پرهیزکاران است.

35) سوره قصص، آیه 83.

36) سوره نساء آیه 145. ترجمه: البته منافقان را در جهنم، پست ترین جایگاه است.

37) سوره مؤمنون، آیات 99 و 100. ترجمه: گوید پروردگارا! مرا به دنیا باز گردان تا شاید به تدارک گذشته عمل صالحی بجای آورم. به او خطاب می شود که هرگز نخواهد شد.

38) سوره فاطر، آیه 37. ترجمه: کفار در جهنم فریاد می کشند و می گویند پروردگارا! ما را از جهنم بیرون ببر تا اعمال صالح انجام دهیم - غیر آنچه که تاکنون می کردیم.

39) دنباله آیه 37 از سوره فاطر. ترجمه: در جواب، خداوند به آنها می گوید: آیا ما به اندازی که آنکه اهل پند گرفتن بود پند گرفته بود به شما عمر ندادیم مثلاً 60 سال یا بیشتر یا کمتر و برای شما پیامبری آمد که شما را از چنین روزی بیم داد. حال که از فرصتها و نیز عمر خود بهره نگرفتید پس بچشید عذاب جهنم را که ظالمین در اینجا یاوری ندارند.

40) قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا تزول قد ما عبد یوم القیامة حتی یسأل عن أربع: عن عمره فیما افناه و شبابه فیما ابلاه و عن این کسبه و فهما انفقه عن حبنا اهل البیت. بحار الانوار، ج 7، ص 258
ترجمه: انسان در قیامت قدم از قدم بر نمی دارد الا اینکه از چهار چیز سؤال می شود: 1- از عمرش که در چه گذرانده و 2- جوانیش که چگونه سپری کرده و 3- از مالش که از کجا به دست آورده و در کجا مصرف کرده و 4- از محبت ما اهل بیت.

41) سوره احزاب، آیه 72. ترجمه: به درستیکه ما بار امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم و آنها از حمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند که مبادا نتوانند این بار را به منزل برسانند و انسان از آنجا که توانائی حمل آن را در خود می دید آن را پذیرفت. تحقیقاً او در اثر کوتاهی در ادای این امانت الهی بسیار به خود ظلم کرده و جهالت و نادانی خود را اثبات نموده است.
42) بحار الانوار، جلد 103، صفحه 65.

43) بحار الانوار، جلد 6، صفحه 267.

44) بحار الانوار، جلد 6، صفحه 267.

45) سوره معارج، آیات 11 تا 15. ترجمه: در روز قیامت همه افراد به یکدیگر نمایانده می شوند. در آنگاه انسان مجرم دوست دارد که پسر، همسر، برادر، قوم و خویش و همه اهل زمین را به عنوان فدیه تقدیم کند تا خود از آتش جهنم رها شود. خیر، این آرزو محال است برآورده شود

46) سوره حج، آیه 11. ترجمه: و از مردم کسی است که خدا را بر حرف عبادت می کنند به طوری که اگر خیری به او برسد بدان مطمئن می شود و اگر فتنه ای به او رسد با رو به زمین می افتد. و دست از عبادت می کشد. اینچنین کس هم در دنیا ضرر کرده است و هم در آخرت. اینست ضرری آشکار.

47) سوره حجرات، آیه 14. ترجمه: اعراب بادیه نشین گفتند ایمان آوردیم. بگو ای پیامبر! که شما ایمان نیاوردید و لکن بگوئید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در دل شما رسوخ نکرده است.

48) سوره حجرات، آیه 15. ترجمه: منحصراً مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند سپس بر اثر رسوخ ایمان در قلب، هرگز کوچکترین شک و شبهه ای برایشان پیش نیامد.
49) نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 215.

50) وسائل الشیعه، جلد 5، صفحه 276 و بحار الانوار، جلد 7، صفحه 148.

51) سوره سجده، آیات 16 و 17. ترجمه: شبها پهلو از بستر حرکت دهند و در دل شب با بیم و امید خدای خود را بخوانند و از آنچه روزی آنها کردیم، انفاق کنند. هیچ کس نمی داند که به پاداش نیکو کاری اش چه چیز از نعمت ها و لذتهای بی نهایت که روشن بخش دل و دیده است، برای او ذخیره شده است.

52) سوره حشر، آیه 9.

53) وسائل الشیعه، جلد 12، صفحه 208.

54) وسائل الشیعه، جلد 12، صفحه 209.

55) سوره عنکبوت، آیات 1 و 2. ترجمه: آیا مردم پنداشتند که اگر به زبان ایمان آوردند آنانرا به حال خود می گذاریم و از آنها امتحان به عمل نمی آوریم؟ تحقیقاًپیشینیان را امتحان کردیم و شما را نیز امتحان خواهیم کرد و مسلم است که خدا راستگو و دروغگو را می شناسد.

56) سوره حجر، آیه 99.

57) سوره طلاق، آیه 7.

58) اصول کافی، جلد 3، صفحه 251.

59) سوره انفال، آیه 29. ترجمه: اگر تقوی پیشه کنید خداوند به شما فرقان یعنی قدرت تمیز حق از باطل عنایت می کند.

60) سوره حدید، آیه 28. ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید! تقوی پیشه کنید و به رسول خدا ایمان بیاورید تا خدا از رحمت خود دو چندان عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که در پرتو این نور و یقین راه مستقیم الهی را در پیش گیرید و هرگز منحرف نشوید.

61) سوره نور، آیه 40. ترجمه: آنکس که خدا در قلب او نور نتاباند از منبع دیگری نور نمی تواند کسب کند.

62) اصول کافی، جلد 1، صفحه 54.

63) سوره مجادله، آیه 11. ترجمه: خدا آنانی را که از شما ایمان آوردند بالا می برد و به آنان که دانش داده شد، درجاتی عطا می کند.

64) سفینة البحار، جلد 2، صفحه 719.

65) سوره طه، آیه 124. ترجمه: هر کس از یاد من روی گرداند، همانا برای او زندگانی سختی است و روز قیامت، کور محشورش می کنیم.

66) سوره توبه، آیه 11.

67) سوره نساء، آیه 137. ترجمه: آنانکه نخست ایمان آوردند و سپس کافر شدند، باز گرویده و دگر بار کفر ورزیدند. سپس بر کفر خود افزودند....

68) سفینة البحار، جلد 1، صفحه 238.

69) سوره مجادله، آیه 18. ترجمه: روزی که خدا همه آنان را مبعوث کند برای او هم قسم می خورند همان طور که برای شما قسم می خوردند و می پندارند که خیری دارند. آگاه باش که آنها دروغگویند.

70) سوره کهف، آیات 103 و 104.

71) سوره انعام، آیه 160.

72) سوره نساء، آیه 10، وسائل الشیعة، جلد 6، صفحه 337؛ تفسیر برهان، جلد 1، صفحه 347.

73) اصول کافی، جلد 1، صفحه 54.

74) سوره تحریم، آیه 6. ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید! خود و اهل و عیال خود را از آتشی که هیزم آن مردم گناهکار و سنگها می باشد نگهدارید.

75) مستدرک، جلد 2، صفحه 625.

76) سوره آل عمران، آیه 159.

77) سوره شوری، آیه 38.

78) اصول کافی، جلد 1، صفحه 19.

79) سوره بقره، آیه 185.

80) سوره دهر، آیه 3.

81) سوره مائده، آیات 15 و 16.

82) احتجاج طبرسی، صفحه 166.

83) سوره انعام، آیه 121.

84) سوره زخرف، آیه 36. ترجمه: آنکس که از یاد خدا رو برگرداند شیطانی را بر او می گماریم که همیشه با او باشد.

85) سوره نحل، آیات 99 و 100.

86) سوره رعد، آیه 11.

87) سوره حجر، آیه 3.

88) سوره حدید، آیه 13.

89) سوره حدید، آیات 13 و 14. ترجمه: روزی که منافقان به مؤمنان گویند به ما بنگرید تا ما به پرتوی از نور شما بهره مند شویم به آنها گفته شد باز گردید و از دنیا برای خود نور تهیه کنید. سپس بین این دو گروه پرده ای زده شد که یک طرف آن برای مؤمنان رحمت و طرف دیگرش عذاب برای منافقان است. گویند آیا ما با شما نبودیم؟ مؤمنین گویند چرا ولی خود را فریب دادید و شک کردید و آرزوها سرگرمتان کرد...

90) نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 42.

91) سوره یونس، آیه 62.

92) نهج البلاغه، فیض الاسلام، حکمت 431.

93) سوره حدید، آیات 22 و 23.

94) سوره زمر، آیات 17 و 18. ترجمه: مژده بده به بندگانم. آنانکه گفتار مختلف را می شنوند و بهترین آنرا پیروی می کنند. آنان کسانی هستند که خدایشان هدایت کرده و آنان خردمندند.

95) سوره زخرف، آیه 23.

96) سوره نور، آیه 15.

97) سوره اسراء، آیه 36. ترجمه: آنچه را از آن آگاهی نداری، پیروی مکن. همانا گوش و دیده و دل همگی مسؤولند.

98) اصول کافی، جلد 4، صفحه 58 باب التهمة و سوء الظن.

99) نهج البلاغه، کلمه قصار 360.

100) سوره عبس، آیه 17.

101) سوره شعراء، آیات 88 و 89. ترجمه: روزی که نه مال برای انسان فایده دارد و نه فرزند. مگر آنکس که قلب سلیم را به درگاه خدا عرضه بدارد.

102) اصول کافی، جلد 4، صفحه 180 باب التوبه.

103) سوره بقره، آیه 223.

104) سوره انبیاء، آیه 87.

105) مستدرک الوسائل، جلد 5، صفحه 220.

106) بحار، جلد 4، صفحه 15. نهج البلاغه، فیض الاسلام، حکمت 74.

107) بحار، جلد 6، صفحه 41. حدیث از امام باقر علیه السلام.

108) سوره ماعون، آیات 4 و 5.

109) سوره همزه، آیه 1.

110) سوره آل عمران، آیه 161.

111) سوره عنکبوت، آیه 65. ترجمه: هنگامیکه سوار کشتی شوند، خدا را با اخلاص می خوانند و هنگامی که به خشکی می رسند، شرک می ورزند.

112) سوره عنکبوت، آیه 65.

113) سوره نور، آیه 37. ترجمه: تجارت و بیع آنان را از یاد خدا غافل نمی کند.

114) سوره نور، آیه 37.

115) سوره لقمان، آیه 27.

116) خصال صدوق، جلد 1، صفحه 149.

117) نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه 215.

118) سوره زمر، آیه 23.

119) غرر الحکم.

120) سوره فاطر، آیه 15. ترجمه: ای مردم! همه شما در پیشگاه خدا نیازمندید و خدا است که بی نیاز و ستوده خصلت است.

121) سوره سبأ، آیه 13. ترجمه: ای آل داود! شکر نعمتهای مرا به جا بیاورید و کم هستند از بندگانم که شاکر باشند.

122) سوره بقره، آیه 255 و سوره آل عمران، آیه 2.

123) بحار الانوار، جلد 73، صفحه 234.

124) سوره عنکبوت، آیه 44. ترجمه: به درستیکه نماز از گناهان و زشتیها باز می دارد و هر آینه یاد خدا بزرگتر است.

125) بحار، جلد 90، صفحه 300.

126) سوره بقره، آیه 45. ترجمه: به وسیله صبر و نماز، از خدا کمک بخواهید.

127) سوره غافر، آیه 60.

128) سوره سبأ، آیه 34.

129) سوره زمر، آیه 22.

130) وسائل الشیعه، جلد 15، صفحه 102.

131) سوره توبه، آیه 103. ترجمه: زکات مالشان را بگیر تا آنها را تطهیر و تزکیه کنی؛ و دعایشان کن که دعای تو مایه آرامش آنان است.

132) بحار، جلد 9، صفحه 374 - 375.

133) سوره بقره، آیه 138.

134) سوره بینه، آیه 5. ترجمه: و امر نشدند مگر اینکه خدا را با اخلاص و بی شائبه شرک و ریا پرستش کنند.

135) بحار الانوار، جلد 39، صفحه 2.

136) بحار، جلد 39، صفحه 3.

137) سوره مائده، آیه 55.

138) سوره مریم، آیه 96.

139) بحار الانوار، جلد 75، صفحه 192.

140) سوره نحل، آیه 18.

141) سوره لقمان، آیه 19.

142) سوره توبه، آیه 105. ترجمه: ای رسول ما! به مردم بگو که هر عمل که بکنید نیک یا بد خدا و رسولش و مؤمنین یعنی جانشینان به حق پیامبر آن را می بینند.

143) سوره انعام، آیه 91 و سوره حج، آیه 74.

144) سوره عبس، آیه 17.

145) سوره علق، آیه 14.

146) سوره انفال، آیه 24. ترجمه: خدا بین مرد و دلش حائل می شود.

147) سوره مؤمنون، آیات اول و دوم.

148) سوره بقره، آیه 207. ترجمه: و از مردم کسی است که جانش را در راه رضای خدا می فروشد.
149) سوره هل اتی، آیه 8.

150) سوره هل اتی، آیه 9. ترجمه: ما شما را برای خدا اطعام می کنیم و از شما مزدی نمی خواهیم.

151) سوره بقره، آیه 183. ترجمه: روزه بر شما نوشته واجب شد همانطور که بر پیشینیان، باشد که تقوی پیشه کنید.

152) محجة، جلد 5، صفحه 26.

153) سوره بقره، آیه 264.

154) اصول کافی، جلد 4، صفحه 68.

155) سوره یونس، آیه 18. ترجمه: می گویند این بتان شفیعان ما نزد خدا هستند.

156) بحار الانوار، جلد 69، صفحه 93.

157) اصول کافی، جلد 3، صفحه 464 باب العجب.

158) سوره اعراف، آیات 16 و 17.

159) سوره صف، آیه 9 و سوره توبه، آیه 33. ترجمه: او خدایی است که رسولش را به هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان و مذاهب چیره و غالب گرداندش، هر چند مشرکان نپسندند.

160) سوره آل عمران، آیه 152.

161) بحار، جلد 51، صفحه 133. ترجمه: ... و آخرین آنها نهمین فرزند من است و او امامی است که قیام به حق می کند و خداوند به دست او زمین را بعد از مردنش از ظلم و جور زنده می کند و دین حق را در زمین ظاهر می سازد.

162) سوره نساء، آیه 59.

163) کفایة الاثر، صفحه 53 - 54.

164) سوره هود، آیه 86. ترجمه: بازمانده خدا بهتر است برای شما.

165) سوره مائده، آیه 34.

166) مفاتیح، اعمال عید نوروز فصل یازدهم.

167) سوره اعراف، آیه 31. ترجمه: ای بنی آدم! زینتهای خود را در مقام عبادت بر گیرید.

168) بحار الانوار، جلد 73، صفحه 126 و فروع کافی، جلد 3، صفحه 22.

169) بحار الانوار، جلد 16، صفحه 249 مضمون روایت در متن نقل شده است.

170) کنز العمال، جلد 1، صفحه 142، حدیث شماره 679.

171) سوره حجرات، آیه 12.

172) بحار، جلد 79، صفحه 246.

173) سوره مائده، آیه 32.

174) سوره نور، آیه 58.