فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 2

آیت الله حسین مظاهری‏‏

توبه اخص الخواص

از این بالاتر توبه اخص الخواص است. توبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که می فرمود: دل مرا کدورت می گیرد؛ زنگار می گیرد. برای پاکی دلم برای توجه به غیر خدا، روزی هفتاد مرتبه استغفار می کنم.(105) استغفاری که از دل بیرون می آید نه از زبان. امیر المؤمنین علیه السلام در روزها تماس با مردم داشته است. خوردن و خوابیدن ها داشته است. همین توجه به غیر حق در نظر آن حضرت گناه است. این ترک اولی نیست؛ به جای آوردن مکروه نیست. بلکه به قول حاجی سبزواری ره همین مقدار که توجه به حق نیست؛ و معرفت امیر المؤمنین علیه السلام، معرفت حضرت زهرا علیها السلام، معرفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیهم السلام، اقتضا می کند که همیشه متوجه حق باشند. لذا اگر دعای کمیل است و آن گریه ها و اشک ها از امیر المؤمنین علیه السلام، اگر دعای ابو حمزه ثمالی است و آن همه تضرع و زاریها از امام سجاد علیه السلام و بالأخره اگر آن دعاهای در مفاتیح است و آن تضرع ها از ائمه طاهرین علیهم السلام همه و همه از اینجا سرچشمه گرفته است. آنها حقیقتاً دلشان می تپید و در مقابل خدا سرافکنده بودند و خضوعشان در مقابل خدا خیلی بیشتر از خضوع آدم گناهکار بوده است. برای اینکه هر که معرفتش بیشتر است، استغفار و خضوعش هم بیشتر است. پیغمبر روزی هفتاد مرتبه استغفار می کند. این رسم همیشگی آن حضرت بوده است. حضرت زهرا گناه ندارد و ترک اولی ندارد، اما بعضی اوقات توجه به غیر حق دارد. لذا در دل شب به اندازه ای گریه می کند که یک شیشه پر از اشک می کند. امیر المؤمنین گناه ندارد، ترک اولی ندارد، اما گاهی توجه به غیر حق دارد؛ و همین اندازه توجه به غیر حق به اندازه ای دل او را می تپاند و به اندازه ای دل او خاضع و سرافکنده می شود که در نخلستان غش می کند. مثل کسی که مرده است. ضرار بن ضمره به معاویه می گفت: حضرت علی علیه السلام شبها مثل مار گزیده به خود می پیچید و گریه می کرد.(106) چرا چون معرفتش به خدا بیشتر است.

همیشه تائب باشیم

مطلب دیگری که باید همه و همه در این شبهای قدر و همچنین بعد از این شبها، به آن توجه داشته باشیم این است که توبه و انابه در ما زنده بماند تا بمیریم. همیشه دل در مقابل عظمت پروردگار بتپد. باید توجه داشته باشیم که گناه هر چه باشد، گناه هر چه بزرگ باشد، گناه هر چه فراوان باشد، اگر این حالت برای انسان پیدا بشود خدا می آمرزد.
التائب من الذنب کمن لاذنب له(107)
اگر کسی راستی توبه از گناه کند، مثل اینکه اصلاً گناه نکرده است. انسان بعد از توبه از گناه مثل بچه ای است که تازه به دنیا آمده است. پرونده سیاهش نابود می شود. اگر کسی گناه زیادی کرده باشد و بگوید خدا مرا نمی آمرزد، همین حرف خود گناه بزرگی است در سر حد کفر. هر کس از خدا مأیوس بشود. گناهی در سر حد کفر مرتکب شده است.
انسان تا قبل از مرگ می تواند توبه کند. بنابراین نباید از رحمت خدا مأیوس شود؛ و کسی از رحمت خدا مأیوس نمی شود مگر اینکه خدا را قبول نداشته باشد. لذا گناه هر چه بزرگ باشد. اگر کسی به حقیقت برگردد و خود را اصلاح کند، دل بتپد و از گذشته پشیمان شده باشد، مسلم خدا او را می آمرزد.
باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ - گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
این درگه ما درگه نومیدی نیست - صد بار اگر توبه شکستی باز آ
ان الله یحب التوابین یعنی خدا آدم توبه کننده را دوست دارد ولو اینکه قبلاً توبه را شکسته باشد.

اقسام گناه و کیفیت توبه از آنها

مطلب سوم این است که گناه بر چهار قسم است. توبه این چهار قسم تفاوت دارد: اول حق الله؛ مثل اینکه دروغ گفته که گناه بزرگی است. شراب خورده که گناه بسیار بزرگی است. سلولهای بدنش پر شده از ترانه ها و موسیقی ها از ویدئوهای بدآموز، و بالأخره با این نوارهای بدآموز زیاد سر و کار داشته است. یک وقت گناه اینگونه است که این را می گویند حق الله. این گناه توبه اش چیست؟ باید آن نوارها را بسوزاند؛ آن فیلمها را نابود کند؛ دست از دروغ گفتن بردارد؛ دیگر شراب نخورد و از گذشته پشیمان باشد و خود را اصلاح کند و دیگر مرتکب این گناهان نشود. اگر راستی خود را اصلاح کند خدا او را می آمرزد. یا آن خانمی که بدحجاب است، گناه خیلی بزرگ کرده است. به اندازه ای گناه بزرگ است که در روایات می خوانیم: اگر زنی عطر بزند و نامحرم بوی عطر او را بشنود؛ تمام و آسمان و زمین و ملائکه و در و دیوار او را لعنت می کنند. اگر زنی به جلوه دادن صورت زیبای خود، جوانی را تحریک کند، ظلم کرده است، و ظلم و گناه بزرگی است. اما اگر چادر سرش کند و راستی خود را اصلاح کند و راستی از بدحجابی خودش دست بردارد، خدا او را می آمرزد. این یک قسم.
قسم دوم باز هم حق الله اما حق اللهی که باید جبران کند. مثل اینکه نماز نخوانده. آدمی که نماز نخواند، خیلی کارش لنگ است: من ترک الصلوة متعمداً فقد کفر اگر کسی نماز نخواند مسلمان حقیقی نیست؛ این کافر واقعی است. ولو اینکه مسلمان ظاهری است؛ این کافر است و در روز قیامت در صف کفار است. در صف یهود و نصاری می باشد. حتی قرآن می فرماید: آدمی هم که بد نماز بخواند، این هم مسلمان واقعی نیست و در صف کفار است:
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون(108)
وای به کسی که بد نماز می خواند! سهل انگار در نماز است. نماز، در متن زندگی او نیست. گاهی می خواند گاهی نمی خواند. آن وقت هم که می خواند تند و تند می خواند. گناه خیلی بزرگی است. یا اینکه روزه نمی گیرد. آدمی که روزه نمی گیرد، گناهش خیلی بزرگ است. حکم روزه خوار برای دفعه اول و دوم تازیانه و دفعه سوم قتل است. اینقدر گناه بزرگی است. اگر کسی یک روز عمداً بخورد باید شصت روز روزه کفاره بگیرد، علاوه بر آنکه آن روز را هم باید بگیرد. یا اینکه شصت نفر را اطعام کند.
اما اگر خمس نداده یا زکات نداده، در حقیقت آتش خورده است؛ مال بچه یتیم خورده است. مال امام زمان علیه السلام را خورده است. خوب گناه خیلی بزرگ است. وقتی که اهل دل او را نگاه می کنند می بینند که آتش از دهنش بیرون می آید، مثل بیرون آمدن آتش از تنور. این گناهان خیلی بزرگ است. اما اگر کسی توبه کند، یعنی از گذشته شرمنده شود، تصمیم گرفته از این به بعد نماز بخواند و قضای روزه ها را بگیرد و خمس الآن و گذشته ها را بدهد، تدارک کند، گناه هر چه بزرگ باشد، آمرزیده می شود.
اینهم قسم دوم؛ هر دو حق الله بود؛ یکی جبران داشت، یکی نداشت.
قسم سوم حق الناسی است که جبران نمی خواهد؛ مثل غیبت. غیبت گناهش خیلی بزرگ است. به اندازه ای است که در روز قیامت، زبانهای دو گروه از مردم از بس بزرگ می شود روی زمین می افتد و مردم آن را پایمال می کنند. یک دسته آن زنهائی که در مقابل شوهرشان پرخاشگر باشند. و دسته دوم آنان که عیب جوئی و غیبت می کنند. قرآن می فرماید: ویل لکل همزة لمزة(109) وای به کسی که زخم زبان بزند، عیب جوئی کند، تهمت بزند. در روز قیامت غیبت کننده و تهمت زننده را پنجاه هزار سال روی تل چرک و خون نگاه می دارند تا مردم از حساب فارغ بشوند؛ بعد او را به جهنم می برند. اما اگر توبه کند، دیگر غیبت نکند، شرمنده از این کارهای زشتش بشود و خود را اصلاح کند، خدا می آمرزد مثل اینکه تازه متولد شده. و اگر بتواند آن تهمتی را که زده برود رفع کند و آبرویش را حفظ کند. برود از کسی که غیبت کرده رضایت بگیرد. البته این کارهای خوبی است. ولی بالأخره جبرانش همان پشیمانی می باشد. اینهم قسم سوم.
قسم چهارم حق الناسی که باید به مردم رد شود. مثل خوردن مال مردم ولو یک ذره، ولو یک دانه گندم. حق الناس به اندازه ای مشکل است که قرآن می فرماید:
ومن یغلل یأت بما غل یوم القیمة(110)
هر کسی که مال مردم را بخورد در روز قیامت همان مال به گردنش است. و با رسوائی این دزد را به صف محشر می آورند.
این آیه شریفه در جبهه نازل شده. در جبهه یک نظامی پیش مسئول بیت المال آمد و گفت این وصله را با نخ بیت المال به لباسم دوختم و غصبی است؛ حالا من چکار کنم، آیا وصله را بکنم یا اجازه می دهی باشد؟ مسئول گفت من نمی دانم. آن نظامی وصله را کند و نخ را تحویل داد. حق الناس مشکل است. اما همین حق الناس که مشکل است توبه دارد. باید از گذشته پشیمان شد و دیگر مال مردم را نخورد. مثل زالو به جان مردم نیفتاد. علاوه بر این باید مال مردم را هم رد کرد. اگر دارد که باید رد کند. اگر ندارد باید تصمیم داشته باشد هر وقت که دارد رد کند. در این صورت توبه او قبول است.