فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 2

آیت الله حسین مظاهری‏‏

علاج وسوسه فکری و عملی

حالا چه باید بکند تا رفع شود؟ اگر به شک اعتنا بکند روز به روز بدتر می شود. و اما اگر بی اعتنائی کند، مثلاً اگر دست نجس را زیر آب شیر گرفت، باید حرف مرجع تقلید را گوش بدهد که می گوید پاک است نه حرف شیطان پلید را. یا اگر می خواهد وضو بگیرد، یک مشت آب به صورت بزند، با یک مشت آب دست راست را بشوید و یک مشت آب بریزد به دست چپ، و فوراً دست را بکشد روی سر و روی دو تا پا. در مدت نیم دقیقه یک وضو بگیرد. اگر کسی گفت: نشد، توجه کند که خودش نیست، شیطان است. آن شیطان می گوید نشد ولی تو بگو شد و بگو مرجع تقلیدم می گوید شد.
مرحوم آیة الله العظمی مرعشی - که درجاتش عالی است، خدا عالی تر کند - ایشان یک خصوصیتی داشتند که بسیاری از لوازم اولیه پیش ایشان بود. از جمله یک قمقمه آب، موقع غروب در جلسه بودند، موقع نماز بود که باید بروند در حرم مطهر نماز بخوانند، همانجا قمقمه آب را بر می داشتند یک مشت آب به صورت، یک مشت به دست راست و بعد دست چپ، مسح سر و مسح پاها، زود تمام می کردند. مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم حاج شیخ - که خداوند درجاتش را عالی تر کند - می آمدند مدرسه فیضیه، سر حوض یک مشت آب به صورت یک مشت به دست راست، یک مشت آب به دست چپ و بعد مسح سر و پا. و خودم حضرت امام قدس سره را دیدم که همین جور وضو می گرفتند.
در غسل هم باید در ظرف دو سه دقیقه سر و گردن و سمت راست و سمت چپ را بشوید و اعتنا به خناس نکند. به قول استاد بزرگوار ما، مرحوم آیة الله العظمی بروجردی - رضوان الله تعالی علیه - بگوید نماز باطل به جا می آورم قربة الی الله! وقتی که چند روز نماز باطل خواند، خودش می فهمد که عجب دیوانه ای بود. و شکر باید بکند که الحمدلله دست از دیوانگی خودش برداشته. چند تا غسل باطل و چند تا وضوی باطل و نماز باطل! وقتی که فهمید نماز باطل شد باید بی اعتنائی به خناس و یا لاابالی گری در طهارت بکند. طولی نمی کشد که خوب می شود این بی اعتنایی به خناس خود ثواب دارد.
این وظیفه یک وسواس است. چه وسوسه فکری و چه وسوسه عملی. طولی نمی کشد که خوب می شود.
من تقاضا دارم از وسواسهای فکری و عملی که حرف خدا را بشنوید و زیر پرچم شیطان نروید و شیطان را توی دهنش بزنید و مخالفت با این خناس بکنید.

جلسه دهم: رذیله تخیل

یکی از رذایلی که موجب بدبختی انسان می شود رذیله تخیل است. به انسانی که این رذیله را داشته باشد خیال باف می گویند. تخیل و توهم هم مانند جهل و وسوسه ضد یقین است. یعنی وقتی دل آرام نباشد و اعتقاد در دل رسوخ نکرده باشد، قوه تخیل و خیالبافی دست به کار می شود، و انسان را در دنیا و آخرت بدبخت می کند.
اقسام تخیل
تخیلات سه قسم است: فردی، اجتماعی، دینی.

الف - تخیلات فردی