فهرست کتاب


زن در تفسیر نمونه

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم : سعید داودی

سندى بزرگ بر فضیلت اهلبیت پیامبر

ابن عبّاس مى گوید: حسن و حسین (علیهما السلام) بیمار شدند پیامبر (صلی الله علیه و آله) با جمعى از یاران به عیادتشان آمدند، و به على (علیه السلام) گفتند: اى ابوالحسن، خوب بود نذرى براى شفاى فرزندان خود مى کردى، على (علیه السلام) و فاطمه (علی