فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

« قَوِّ عَلَی خِدْمَتِكَ جَوَارِحِی، وَاشْدُدْ عَلَی الْعَزِیمَةِ جَوَانِحِی، »

« قَوِّ عَلَی خِدْمَتِكَ جَوَارِحِی، وَاشْدُدْ عَلَی الْعَزِیمَةِ جَوَانِحِی، وَهَبْ لِیَ الْجِدَّ فِی خَشْیَتِكَ، وَالدَّوَامَ فِی الاِْتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ، حَتَّی أَسْرَحَ إِلَیْكَ فِی مَیَادِینِ السَّابِقِینَ، وَأُسْرِعَ إِلَیْكَ فِی الْبَارِزِینَ، وَأَشْتَاقَ إلَی قُرْبِكَ فِی الْمُشْتَاقِینَ، وَأَدْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِینَ، وَ أَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِینَ، وَأَجْتَمِعَ فِی جِوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ »
« پروردگارا ! اعضایم را بر خدمتت نیرومند ساز، و دلم را بر عزم بندگی محكم كن، و كوشش در خشیت و پروای از وجود باعظمتت را و دوام در پیوستگی به خدمتت را به من ارزانی دار، تا در میدان های پیشتازان به سویت برانم، و در میان شتابندگان به سویت بشتابم، و در میان مشتاقان به كوی قرب تو آیم، و همانند مخلصان به تو نزدیك شوم، و چون یقین داران از بزرگی و جلالت بهراسم، و با اهل ایمان در جوارت گرد آیم ».

درخواست توانمندی

امیرالمؤمنین (علیه السلام) آن عارف عاشق و مناجاتی صادق و به معارف ناطق، در این بخش از دعا تمام درهای رحمت حق را به روی خود باز می بیند و زمینه ی استجابت دعا را از جانب محبوب آماده می نگرد، به همین خاطر خواسته های بسیار بسیار با ارزشش را كه خواسته هایی صد در صد معنوی است
﴿صفحه 489﴾
و خواسته هایی است كه انسان را به نهایت كمال و رشد می رساند و همه ی آنها نشانگر عرفان و معرفت و شناخت كامل و جامع دعا كننده است از حضرت حق طلب می كند.
از حضرت دوست می خواهد كه اعضایش را در راه خدمت به معشوق كه در حقیقت عبادت خالصانه و بندگی كامل است و نیز خدمت به بندگان مؤمن كه در حقیقت خدمت به خداست، توانمندی و نیرو بخشد.
هرگاه این نیروی معنوی و قدرت روحانی و قوّت ملكوتی، از جانب حضرت حق به سالك افاضه شود، لذّتی برای او بهتر و شیرین تر از عبادت و خدمت به عباد حق نخواهد بود.

شرایط افاضه ی نعمات خاص الهی

بر سالك لازم است زمینه ی افاضه شدن این نعمت عظیم را كه اموری چند است فراهم آورد :
1 ـ اجتناب و دوری از معاشرت و مصاحبت با مردمی كه از ایمان و تقوای لازم برخوردار نیستند و آمادگی به دست آوردن ایمان و تقوای لازم را هم از خود نشان نمی دهند. و در عوض مصاحبت نمودن با اولیای الهی و عالمان ربانی و اهل حال و آنان كه بخشی از مراحل سلوك را پیموده اند.
2 ـ اجتناب از لقمه ی شبهه ناك، چه رسد به لقمه ی حرام و دوری نمودن از مهمانی ها و سفره هایی كه صاحبانش از این كه ثروت و مال و غذا را از كجا به دست آورند باكی ندارند.
3 ـ پیراستن باطن از رذایل اخلاقی و خبائث نفسانی و افراط در شهوات حیوانی و آراستنش به حسنات اخلاقی و حقایق ملكوتی و خاطرات رحمانی.
4 ـ اجتناب از پرخوری و شكم چرانی، كه برانگیزنده ی حالات شیطانی
﴿صفحه 490﴾
و سدّ كننده ی راه الهامات ربانی و ادراكات عرشی است.
5 ـ دوری از پرخوابی و افراط در استراحت، كه سبب كسل شدن از طاعت و باعث مرگ روح انسانیت است.
درباره ی معاشرت بی پایه و بی رویه و معاشر سوء و لقمه ی حرام و رذایل اخلاقی و پرخوری و شكم چرانی و پرخوابی و افراط در استراحت، روایات بسیار مهمی در كتاب های حدیث نقل شده است كه به بعضی از آنها اشاره می شود.