فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد2

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش:عباس گرایی

3ـ2. انگیزه ظالمان به اهل بیت علیهم السلام

در فرازی از این زیارت آمده بود: یشفی ابناء العواهر غلیل الفسق من ورعکم و غیظ الکفر من ایمانکم؛ «فرزندان بدکاران، [با این کار خود] کینه نابجای خویش را از ورع و تقوای شما و خشم کفر آلود خویش را از ایمان شما آرام می ساختند».
این فراز به نکته ای روان شناختی اشاره دارد و انگیزه ظالمان را از اعمال ناشایست خویش با اهل بیت علیهم السلام بیان میکند. در این فقره زیارت، عامل اصلی ستم ها در حق امیر مومنان و همسر مظلومش و فرزندان معصوم آن دو بزرگوار علیهم السلام کینه و حسادت قلب بیمار آن ظالمان به اهل بیت علیهم السلام دانسته شده است. پس آنچه آنان را آزار میداد، رشک بردن بر ایمانی بلند مرتبه و نورانیت و معنویتی الهی در وجود این بزرگواران بوده است که آنان خود را از این کمالات محروم می دیدند.

3.خطای اجتماعی؛ خطایی جبران ناپذیر

بررسی این حقایق ما را با اهمیت مسائل سیاسی ـ اجتماعی و ژرفای تاثیر آنها بر سرنوشت انسان ها آشنا می سازد. از این رو چنان که بارها یادآور شده ایم، باید اقداماتی را که به مسائل اجتماعی مربوط می شود بسیار جدی گرفت و با اندیشه سطحی بدانها نگاه نکرد؛ زیرا جبران خطاهایی که به مسائل فردی مربوط میشود اغلب امری شدنی و آسان است؛ اما اگر گناهی موجب فساد اجتماعی گردد، جبران آن بسیار دشوار و گاه ناممکن می گردد. به راستی چنین خطایی را چگونه میتوان جبران کرد؟ بر فرض اگر کسانی که ماجرای انحراف در خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله را به وجود
﴿ صفحه 298 ﴾
آوردند روزی متنبه می شدند و بر جبران خطای خویش تصمیم می گرفتند، چگونه میتوانستند جنایت معاویه و یزید و بنی امیه را جبران کنند؟ در حقیقت پیامد های شومی را که تا روز قیامت بر عمل آنها مترتب می گردد، به هیچ روی نمی توان تدارک کرد. آنها میلیارد ها انسان را از حق خویش برای استفاده از امام حق محروم کردند. همه انسان ها حق داشتند از علوم و معارف مربیانی بهره مند شوند که خدای متعال برای آنها تعیین فرموده بود تا با استفاده از حکومت و سیاست آنها، به عزت و سعادت دنیا و آخرت دست یابند. از این جهت ما باید درباره شناخت وظایف اجتماعی خود و عمل بدانها حساس باشیم و درباره آنها کوتاهی و سهل انگاری نکنیم.

4.احیاگر احکام اجتماعی اسلام در زمانه ما

اهمیت مسائل اجتماعی از یک سو و نقش امام خمینی قدس سره در آگاه ساختن مسلمانان عصر حاضر از این دسته احکام اسلامی از سوی دیگر، ما را بر آن می دارد که از کنار این خدمت امام خمینی قدس سره به سادگی گذر نکنیم و آن را به منزله نمونه ای مثبت از فعالیت های اجتماعی شرح دهیم. حضرت امام خمینی قدس سره به تنهایی بخش عظیمی از مسائل اسلامی را که همان مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام اند، و قرن ها از آنها غفلت شده بود احیا کرد. نیم قرن پیش از این، دیدگاه علما و اهل علم ما درباره مسائل سیاسی ـ اجتماعی به گونه ای بود که سیاسی بودن تهمتی جبران ناپذیر به شمار می آمد. در آن زمان، اگر گفته می شد فلان روحانی، افکار سیاسی دارد و فردی سیاسی به شمار می آید از چشم مردم می افتاد. امام بود که سیاسی بودن را از اوجب واجبات معرفی کرد و فرمود: «حفظ نظام اسلامی از نماز واجب تر است». احیای این حوزه عظیم از آموزه های اسلام با رفتار و گفتار
﴿ صفحه 299 ﴾
امام خمینی قدس سره موجب می شود که ایشان در ثواب همه پیامد های مبارک این احیاگری شریک گردند. امروزه حرکتی در جهان اسلام به راه افتاد و نهضت بیداری اسلامی را در کشور های اسلامی رقم زد که انشاءالله به پیروزی اسلام و مسلمانان و ذلت کافران خواهد انجامید. در ثواب این حرکت مبارک شخص امام خمینی قدس سره شریک خواهد بود. این بدان معناست که انسان میتواند با انجام کاری حساب شده و برنامه ای بر پایه اصول و ضوابط اسلامی، چنان بر عمر خویش برکت بخشد که قرن ها پس از وداع با دار فانی دنیا، همچنان پرونده عمل خویش را باز نگه دارد و بر ثواب های آن بیفزاید. در برابر، ممکن است گروهی با ایجاد انحراف بر سر راه سعادت انسان ها تا روز قیامت خود را در گناهان آنان شریک کنند.
ما نیز به اندازه وسعت وجودی خویش میتوانیم نقشی اثباتی یا سلبی در مسائل اجتماعی داشته باشیم؛ میتوانیم کارهایی انجام دهیم که ده ها و صدها سال مردم از برکات آن بهره مند گردند و ما نیز در ثواب اعمال نیک آنان شریک باشیم. نیز میتوانیم به واسطه دل بستگی به دنیا و لذت های پست آن، از برخی وظایف اجتماعی خویش شانه خالی کنیم، و بر اثر کم کاری ما، گروهی از نعمت هدایت محروم مانند و از تاریکی گمراهی قدم به بیرون نگذارند و ما تا روز قیامت در گناهان آنها شریک باشیم.
الحمدلله رب العالمین

﴿ صفحه 301 ﴾