فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد2

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش:عباس گرایی

2.شکوه ها در پاسخ یک احوال پرسی

راوی خطبه صدیقه طاهره علیها السلام میگوید: هنگامی که حضرت زهرا علیها السلام بیمار شد ـ همان بیماری که بر اثر آن از دنیا رحلت فرمودند ـ زنان مهاجرین و انصار به عیادت ایشان آمدند و احوال حضرت را جویا شدند.
فقلن لها کیف اصبحت من علتک یا ابنه رسول الله؛ «پس به او گفتند: حال تو نسبت به بیماری ات چگونه است؟» معنای تحت اللفظی «کیف اصبحت؟» میشود: «چگونه صبح کردی؟»؛اما این تعبیری شایع در زبان عربی است که برای
﴿ صفحه 247 ﴾
احوالپرسی به کار میرود. معادل آن در زبان فارسی همان تعبیر شایعی است که برای احوالپرسی به کار می بریم و می گوییم: «حال شما چطور است؟»
زهرای مظلومه علیها السلام این احوالپرسی را میتوانست با جملاتی کوتاه پاسخ دهد و مطلب را پایان دهد؛ اما حضرت این فرصت را غنیمت شمرد و در پاسخ آنها سخنرانی خویش را آغاز فرمود: فحمدت الله وصلت علی ابیها؛ «پس خدا را حمد گفت و بر پدرش صلوات فرستاد». حضرت همچون همه سخنرانی های اسلامی خطبه خود را با حمد الهی و صلوات بر پدر بزرگوارش آغاز فرمود. ثم قالت اصبحت والله عائفه لدنیاکن قالیه لرجالکن؛ «سپس فرمود: حال من به گونه ای است که به خدا قسم از دنیای شما متنفرم و بر مردان شما بسیار خشمگینم». طبیعی است که مسئولیت رخدادهای پیش آمده به عهده مردان بود و زنان به صورت مستقیم مسئول آنها نبودند. از این رو حضرت خشم خود را بر مردان آنان اعلام میدارند.
لفظتهم بعد ان عجمتهم؛ «آنان را بیرون افکندم پس از آنکه آزمودم». این سخن حضرت، همچون دیگر سخنانشان تعبیری بسیار ادیبانه است که معمولا ما از بیان زیبایی ها و ادای حق آنها عاجزیم. معمولا وقتی میخواهند چیزی مانند خرما را که به سلامت آن شک دارند پیش از خوردن آزمایش کنند، نخست آن را زیر دندان ها فشاری میدهند تا سلامت یا خرابی آن معلوم شود. عرب به این کار «عجمه» میگوید.(209) مقصود صدیقه طاهره علیها السلام این است که مهاجرین و انصار را آزمودم تا معلوم شود در مسیر حق گام بر میدارند یا از حق فاصله گرفته اند؛ اما در همان امتحان نخست روشن شد که آنها افرادی منحرف و به دور از سلامت ایمان اند. از این رو آنها را بیرون انداختم. «لفظ» به
﴿ صفحه 248 ﴾
معنای بیرون انداختن است و لفظ را لفظ گویند؛ چون هوایی است که انسان از دهان بیرون می اندازد.(210)
وسئمتهم بعد ان سبرتهم؛ «و از آنها متنفر شدم بعد از آنکه آنها را به دقت آزمودم». گاهی انسان هنگام خرید جنس، تنها ظاهر آن را نگاه میکند؛ اما گاهی با دقت زیرو روی آن را بررسی میکند تا به کیفیت آن پی ببرد. «سَبَرَ» به معنای بررسی دقیق چیزی است.(211)
«فقبحا لفلول الحد و اللعب بعد الجد و قرع الصفاه و صدع القناه و ختل الاراء و زلل الاهواء؛»
«پس زشت باد کند شدن برندگی ها، و به بازی گرفتن بعد از تصمیم جدی، و کوبیدن بر سنگ سخت، و شکسته شدن نیزه ها، و تیره و تار شدن اندیشه ها، و انحراف خواسته ها».
در هر زبان برای بیان تنفر از کسی یا چیزی تعبیراتی وجود دارد. در زبان عربی نیز تعبیراتی برای این منظور وجود دارد که برخی از آنها در قرآن نیز آمده است. برای نمونه، در قرآن کریم کلمه «بُعدا» برای قوم عاد و ثمود به کار رفته است. خدای متعال می فرماید: أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِّثَمُودَ (212) «آگاه باشید که ثمودیان به پروردگارشان کفر ورزیدند. هان، دور باد ثمود.» نیز میفرماید: أَلا إِنَّ عَاداً كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (213) «آگاه باشید که قوم عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند. هان، دور باد عاد، قوم هود.» تعبیر «بُعدا» مانند «لعن» است. هنگامی که بر کسی لعن فرستاده میشود مقصود این است که او از رحمت خدا به دور باد. «بُعدا» نیز به همین معناست. گاهی در چنین مقامی تعبیر های ادبی
﴿ صفحه 249 ﴾
دیگری نیز به کار میرود. در اینجا حضرت زهرا علیها السلام تعبیر «قُبحا» را به کار برده اند که تعبیری شبیه به همان تعبیر «بُعدا» است. فاطمه علیها السلام با تعبیرات ادبی شمشیر هایی را زشت می شمارد که باید برای جهاد آماده و برنده باشند؛ اما کند شده و از به کارگیری در مسیری بازمانده اند که باید در آن به کار گرفته شوند. همچنین حضرت سهل انگاری آنان را در امری بسیار مهم، زشت می شمارد؛ امری که به تصمیم هایی جدی و خارج از شوخی نیازمند است. کارهای مهم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، علم، جهاد و... به طرح و نقشه هایی دقیق و جدی نیازمند است که نباید به شوخی گرفته یا درباره آن سهل انگاری شود. بسیار زشت و قبیح است که انسان از کنار مسائل مهم این حوزه ها با سهل انگاری و لاابالی گری بگذرد. در حقیقت حضرت از روحیه لاابالی گری آنان درباره سرنوشت جامعه اسلامی شکایت می کند و کار آنان را بسیار زشت میشمارد. سخن حضرت بدین معناست که شما دین اسلام را که عامل حیات و سعادت دنیا و آخرت شماست و باید با جدیت با آن برخورد کنید به بازی گرفته اید.
دیگر تعبیر بانوی صاحب سخن علیها السلام، زشت و احمقانه شمردن کوبیدن بر سنگ بود. روشن است که برای باز شدن در، باید حلقه در را کوبید. اگر انسان به جای حلقه در، بر صخره ای بکوبد و انتظار باز شدن در را داشته باشد کار احمقانه ای انجام داده است. مقصود حضرت این است که خداوند دری از رحمت خویش را به روی شما باز کرده است و شما برای سرازیر شدن رحمت الهی باید آن در را بکوبید؛ اما شما به جای کوبیدن در رحمت الهی سراغ صخره ای رفته اید و آن را میکوبید که هیچ سودی برای شما نخواهد داشت. شما به جای اینکه درِ علم، رحمت و سعادت را بکوبید، سراغ کسی رفته اید که به سنگی می ماند که هرچه بر آن بکوبید پاسخی نمی شنوید.
﴿ صفحه 250 ﴾
زهرای مجاهده علیها السلام از شکسته شدن نیزه ای اظهار انزجار کرد که اکنون هنگامه استفاده از آن است. مقصود حضرت این است که خدای متعال با هدایت شما به دین مبین اسلام، در حقیقت شما را به سلاحی کارگر مسلح ساخت که باید از آن در برابر دشمنان ولی خدا که در حقیقت دشمن سعادت شما هستند بهره بگیرید؛ اما شما با ناسپاسی و اهمیت ندادن به این نعمت و رحمت الهی به روزی افتاده اید که سلاح شما کارایی خویش را از دست داده است.
زشتی دیگری که صدیقه کبری علیها السلام در حال و روز آن مردم می بیند، آرای خطا، بی پایه و مبهمی است که بر آن تکیه کرده بودند. زشت تر از این حالت ناامید کننده، خواهش های نفسانی و هوس هایی بود که در دل آنان به هیجان آمده و راه هر اندیشه صحیح را بر آنان بسته بود.
لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَفِی الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ؛(214) «و چه زشت است آنچه برای خود از پیش فرستادند که خدا بر آنها خشم گرفت و پیوسته در عذاب میمانند».
فاطمه عالمه علیها السلام با اقتباس از قرآن کریم، حاصل کار آنان در عالم آخرت را نیز زشت و نافرجام می شمارند. چنان که در فصل گذشته گفتیم، آیاتی که حضرت لا به لای سخنرانی های خویش بدانها استشهاد میکند آیاتی بسیار کوبنده است که حاکی از بینش عمیق آن معصومه علیها السلام درباره جریانی است که در سقیفه شکل گرفت و ادامه یافت. استشهادهای حضرت بیانگر این حقیقت است که این حرکت، اگر بالفعل کفر نباشد، به گونه ای است که به کفر خواهد انجامید. در این فراز نیز حاصل کار مردان مهاجر و انصار را ذخیره نامبارکی میشمارد که برای خود از پیش فرستادند؛ ذخیره ای که موجب غضب الهی بر
﴿ صفحه 251 ﴾
آنها شد؛ به گونه ای که در عذاب جاودانه خواهند ماند. بی شک عذاب جاودانه جز برای کافر نخواهد بود و مومن اگر عذابی داشته باشد، موقت خواهد بود. یادآوری این آیه در کلام زهرای مرضیه علیها السلام بدین معناست که عاملان این انحراف، دست کم به راهی رفته اند که به کفر می انجامد.
لا جَرَمَ لَقَدْ قَلَّدَتْهُمْ رِبْقَتُها وَ حَمَّلَتْهُمْ اَوْقَتُها، وَ شَنَّنَتْ عَلَیْهِمْ غاراَتُها، فَجِدْعاً وَ عَقْراً وَ «بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمینَ »(215)؛ «به ناچار ریسمان آن را بر گردن آنها انداختم و بار سنگینش را به دوششان گذاشتم و از هر سو بر آنان حمله بردم. پس نفرین و لعن و دوری از رحمت خدا بر قوم ظالم باد!»
فاطمه مظلومه علیها السلام در خطبه فدکیه نیز شبیه به این تعبیر را خطاب به متصدی خلافت به کار بردند و فرمودند: «پس بگیر این [خلافت] را در حالی که رام شده و افسار آن آماده و مهیای سواری است؛ اما در روزی که محشور شوی با تو روبه رو خواهد شد.».(216) در اینجا نیز حضرت پس از بیان آنکه از سر ناچاری امر خلافت را رها کرده اند، تعبیراتی را به کار میبرند که در مقام نفرین به کار میرود. البته برخی از این تعبیر ها در ادبیات ما چندان مانوس به نظر نمی رسد. «جَدعا» یعنی «بینی اش بریده باد!»(217) و عقرا یعنی دست و پایش بریده باد! و «عَقَرَ» یعنی دست و پای شتر را با شمشیر قطع کرد.(218) تعبیر جدعا و عقرا تعابیری مرسوم اند که در زبان عربی برای نفرین به کسی به کار میروند. در حقیقت حضرت آنان را مردمی ستمگر خوانده و خواهان دوری آنان از رحمت خدا و گرفتاری شان به نهایت ذلت شده است.
﴿ صفحه 252 ﴾

3.برخورد فاطمه علیها السلام در برابر انحراف در مسئله ولایت

همسر امیر مومنان علیه السلام در ادامه سخنان گران سنگ خویش آشکارا به موضوع ولایت، و انحرافی میپردازد که پدید آمده بود و به مردان انصار و مهاجر به سبب چنین عملی عتاب میکنند و میفرماید: وَیْحَهُمْ اَنّى زَعْزَعُوها عَنْ رَواسِی الرِّسالَهِ وَ قَواعِدِ النُّبُوَّهِ وَ الدَّلالَهِ، وَ مَهْبِطِ الرُّوحِ الاَمِینَ وَ الطّبِینِ بِاُمُورِ الدُّنْیا وَ الدِّینِ «اَلاَ ذَلِکَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ»(219)؛ «وای بر آنان، چگونه خلافت را از کوه های استوار رسالت و پایه های نبوت و هدایت و محل نزول روح الامین و کاردانان امور دنیا و دین جا به جا کردند [و به جایی بردند که هیچ امنیت و صلاحیتی برای استقرار در آنجا ندارد]؟! آگاه باشید که این همان زیان آشکار است».
تعابیر فاطمه علیها السلام خود بیانگر این حقیقت است که یکی از اهداف حضرت از همه سخنان، اثبات ناشایستگی متصدیان امر حکومت برای این کار است. حضرت میخواست به مردم بفهماند که آنها به هیچ روی شایستگی جانشینی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را ندارد و اگر به فرض، مردم حق داشتند که برای رسول خدا صلی الله علیه و آله جانشین برگزینند با انتخاب این اشخاص به انتخابی نادرست دست زده اند.
حضرت با تشبیه مقام رسالت و شئون آن به کوه های بلند و استوار این حقیقت را یادآور میشوند که هرکسی شایستگی تصدی این جایگاه را ندارد و مردم با جا به جایی این مقام در حقیقت آن را به اعماق دره های هولناک انداخته اند. این مقام شایسته کسانی است که بهترین مصالح دین و دنیای مردم را بدانند. از این رو در پایان فراز این آیه نورانی را تلاوت
﴿ صفحه 253 ﴾
می فرمایند: أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ؛ (220) «آگاه باشید که این همان زیان آشکار است». خدای متعال چنین نعمت عظیمی را در جایگاهی مناسب و رفیع قرار داده بود تا بشر در همه اعصار و امصار از آن بهره ببرد و دنیا و آخرت خویش را آباد کند؛ اما با جابه جایی و انحرافی که در این جایگاه عظیم رخ داد، هم آبادی دنیای انسان ها به تاخیر افتاد و هم آخرت پایه گذاران انحراف و یاران آنان از دست رفت. به راستی خسران و زیانی بالاتر از این میتوان تصور کرد؟
﴿ صفحه 255 ﴾

فصل دوم: ویژگی های حکومتی علی علیه السلام

وَ مَا الَّذِی نَقِمُوا مِنْ اَبِی الْحَسَنِ(علیه السلام)؟ نَقَمُوا مِنْهُ وَ اللهِ نَکِیرَ سَیْفِهِ، وَ قِلَّهَ مُبالاتِهِ بِحَتْفِهِ، وَ شِدَّهَ وَطْاَتِهِ، وَ نَکالَ وَقْعَتِهِ، وَ تَنَمُّرَهُ فِی ذاتِ اللهِ. وَ تَاللهِ لَوْ مالُوا عَنِ الْمَحَجَّهِ اللاّیِحَهِ، وَ زالُوا عَنْ قَبُولِ الْحُجَّهِ الْواضِحَهِ، لَرَدَّهُمْ اِلَیْها، وَ حَمَلَهُمْ عَلَیْها، وَ لَسارَ بِهِمْ سَیْراً سُجُحاً، لا یَکْلُمُ خُشاشُهُ، وَ لا یَکِلُّ سایِرُهُ وَ لا یَمِلُّ راکِبُهُ. وَ لاَوْرَدَهُمْ مَنْهَلا نَمِیراً صافِیاً رَوِیّاً تَطْفَحُ ضَفَتاهُ وَ لا یَتَزَنَّقُ جانِباهُ، وَ لاَصْدَرَهُمْ بِطاناً وَ نَصَحَ لَهُمْ سِرّاً وَ اِعْلاناً. وَ لَمْ یَکُنْ یُحَلّى مِنَ الغِنی بِطایِل، وَ لا یَحْظى مِنَ الدُنیا بِنایِل، غَیْرَ رَیِّ النّاهِلِ وَ شُبْعَهِ الْکَلِ، وَ لَبانَ لَهُمُ الزّاهِدُ مِنَ الرّاغِبِ، وَ الصّادِقُ مِنَ الْکاذِبِ. «وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَات مِّنَ السَّمَاءِ وَ الاَرْضِ وَ لَکِنْ کَذَّبُوا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُون»(221) «وَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلاَءِ سَیُصِیبُهُمْ سَیِّیَاتُ مَا کَسَبُوا وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِینَ»(222) چه عیبی از ابوالحسن سراغ داشتند؟! به خدا سوگند، اشکالی که به او می گرفتند استواری
﴿ صفحه 256 ﴾
و محکم بودن شمشیرش و بی باکی او از مرگ و شدت گام های استوار او و سختی مجازات او و پلنگ گونه بودنش در امور الهی بود! به خدا قسم، اگر از مسیر روشن منحرف میشدند و از پذیرش دلیل واضح دور می گشتند، قطعا آنها را به سوی آن باز میگرداند و ایشان را بر آن وا می داشت و در کمال آرامش به پیش سیر میداد؛ به گونه ای که نه مرکب زخمی، و نه رهنمود خسته، و نه سواره ملول میگشت، و آنان را بر آبشخوری پاک و زلال و سیراب کننده وارد میکرد که از اطراف آن آب لبریز می شد و کناره های آن گل آلود نمی گشت و آنها را سیراب خارج میکرد و در پنهان و آشکار برای ایشان خیر خواهی میکرد، و او از متاع دنیا همچون توانگران، خود را نمی آراست و از آن حظ و بهره ای نمی برد، جز آبی که رفع تشنگی کند و طعامی که رفع گرسنگی کند و یقینا برای آنان زاهد از راغب، و صادق از کاذب شناخته میشد، «و اگر مردم شهر ها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعا برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم؛ ولی تکذیب کردند. پس ما هم آنان را گرفتیم به کیفر اعمالی که همواره مرتکب میشدند». «و از آنها کسانی که ظلم کردند به زودی به بدی های آنچه که انجام دادند گرفتار میشوند و آنان نمی توانند [خدا را] عاجز کنند [و مانع عذاب او شوند]».