فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد2

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش:عباس گرایی

4ـ3. حال کنونی افراد؛ معیار ارزش گذاری

سخنان ارزشمند صدیقه کبری علیها السلام نکته دیگری نیز در بر دارد که باید بدان توجه داشت با اینکه انصار نخستین کسانی بودند که عهد خود را با رسول الله صلی الله علیه و آله شکستند و برای تعیین جانشین پیامبر اقدام کردند، حضرت در آغاز خطاب به آنها میفرمایند: «شما برگزیدگان و انتخاب شدگانی بودید که برای ما اهل بیت برگزیده شدید. شما با عرب جنگیدید و در این راه زحمت و سختی شدیدی متحمل شدید و با امت ها شاخ به شاخ شدید و رودرروی شجاعان ایستادید... تا اینکه آسیاب اسلام به کار افتاد». پس از این سخنان ایشان را سرزنش کردند و از قیام نکردن آنان در برابر ظلمی آشکار و انحراف در مسیر اسلام شکایت کردند. این بدان معناست که حضرت با اینکه انصار را توبیخ میکنند و سرانجام کار آنها را کفر و بدبختی دنیا و آخرت میدانند، اوصاف نیکوی پیشین آنان و
﴿ صفحه 183 ﴾
پیشینه درخشانشان را انکار نمی کنند . بنابراین نه این کار زشت آنان موجب میشود که خوبی های گذشته ایشان انکار شود، نه آن پیشینه درخشان عذری برای کارهای نادرست کنونی شان است.
این نکته مهمی است که از لابه لای سخنان دختر گرامی رسول خدا علیها السلام برداشت میشود و باید برای زندگی امروزمان از آن بهره ببریم. باید بدانیم که پیشینه خوب و درخشان، عذری برای انحراف بعدی افراد نیست. بنابراین اگر ولی امر در زمانی کسی را ستایش کرد، بدین معنا نیست که تا ابد از دوستان جبهه حق و از اولیای خدا شمرده میشود و از هر عیب و نقصی مبراست و اشکالی بر او وارد نیست؛ بلکه هرکس در هر زمان کار خوبی انجام داد ستوده است و هرگاه مرتکب کاری نادرست شد باید نکوهش شود. نه گذشته درخشان عذری برای کارهای بد آینده است و نه کارهای بد آینده موجب میشود که گذشته خوب افراد انکار شود. ما باید همواره کسی را که در مسیر درست است ستایش و از او قدردانی کنیم؛ اما اگر روزی از مسیر درست منحرف شد و به عاملی برای تضعیف ارزش های اصیل اسلامی و انقلاب تبدیل گردید، باید او را کنار بگذاریم. نباید تصور کنیم که گذشته افراد همیشه تضمین کننده آینده آنان است. همچنین اگر کسی در یک زمان گنهکار بود، اما بعد توبه کرد، نباید او را رد کنیم. خلاصه اینکه برای ستایش یا نکوهش و یا واگذاری مسئولیت یا گرفتن مسئولیت از کسی، میزان حال کنونی فرد است.
﴿ صفحه 185 ﴾

بخش هفتم: پاسخ ابوبکر به احتجاج فاطمه علیها السلام و اتمام حجت آن حضرت

﴿ صفحه 187 ﴾

مقدمه

با پایان یافتن خطبه سرور زنان عالم علیها السلام بحثی مهم و تعیین کننده میان حضرت و شخصی که متصدی حکومت شده بود در گرفت که به لحاظ اهمیت این گفت و گو، بخشی از کتاب را به توضیح و تشریح آن اختصاص میدهیم و نکات مهم این گفت و گو را به بحث مینشینیم. در پایان این بخش نیز به سبب اهمیت آیات اقتباس شده در این خطبه مبارک و شریف مروری دوباره بر این آیات خواهیم داشت.
﴿ صفحه 189 ﴾